Law Journal

Opiniowanie żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2004.43.397 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Powoływanie do zawodowej służby wojskowej.

Dz.U.2004.43.398 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Stawki dodatku funkcyjnego dla członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

Dz.U.2004.38.349 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki prowadzenia składów podatkowych.

Dz.U.2004.35.311 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Zabezpieczenia akcyzowe.

Dz.U.2004.35.314 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą.

Dz.U.2004.40.361 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie węgla.

Dz.U.2004.40.362 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Dz.U.2004.35.313 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Stanowiska pracy związane z obronnością kraju.

Dz.U.2004.35.310 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Dz.U.2004.38.352 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Dz.U.2004.33.290 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Dz.U.2004.43.407 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Kwalifikacje ogólne i zawodowe wymagane od osób wykonujących dokumentacje hydrologiczne.

Dz.U.2004.43.406 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2004.40.373 | obwieszczenie z dnia 26 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Tajlandia-Polska. Umowa o wzajemnej pomocy w sprawach karnych. Bangkok.2004.02.26.

Dz.U.2009.208.1607 | umowa międzynarodowa z dnia 26 lutego 2004 r. | Akt obowiązujący

Warunki, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym może być powierzone przeprowadzanie kontroli.

Dz.U.2004.31.271 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.

Dz.U.2004.35.322 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).

Dz.U.2004.34.298 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Dz.U.2004.43.393 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Komisje wojewódzkie do spraw służby zastępczej i komisje do spraw służby zastępczej.

Dz.U.2004.35.307 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2004 r. | Akt obowiązujący

Przekazywanie informacji o realizacji zadań związanych ze służbą zastępczą.

Dz.U.2004.35.306 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie okręgów wojskowych oraz określenie ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania.

Dz.U.2004.40.355 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe.

Dz.U.2004.43.394 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 54/02.

Dz.U.2004.40.374 | wyrok z dnia 24 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.2004.31.268 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent.

Dz.U.2004.26.231 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

Dz.U.2004.26.232 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać wodomierze.

Dz.U.2004.40.360 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2004.43.404 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości.

Dz.U.2004.37.331 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2004.49.467 | ustawa z dnia 20 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawa o opłacie skarbowej.

Dz.U.2004.49.466 | ustawa z dnia 20 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Organizacja rynku przetworów owocowych i warzywnych.

Dz.U.2004.62.572 | ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Rybołówstwo.

Dz.U.2014.1592 t.j. | ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

System informacji oświatowej.

Dz.U.2004.49.463 | ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat pobieranych za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu.

Dz.U.2004.37.340 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o towarach paczkowanych.

Dz.U.2004.49.465 | ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo ochrony środowiska oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2004.49.464 | ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Bezpłatne wyżywienie żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2006.71.497 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Ocena zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Biurze Ochrony Rządu.

Dz.U.2004.37.339 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać leśny materiał rozmnożeniowy.

Dz.U.2004.31.272 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2004 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów.

Dz.U.2004.26.228 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie liczby stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym oraz liczby wiceprezesów.

Dz.U.2004.26.229 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 12/03.

Dz.U.2004.34.304 | wyrok z dnia 18 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 21/02.

Dz.U.2004.34.303 | wyrok z dnia 18 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu.

Dz.U.2004.40.370 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Opłata pobierana przez powszechne towarzystwo emerytalne z tytułu wypłat transferowych.

Dz.U.2004.31.262 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 39/02.

Dz.U.2004.34.302 | wyrok z dnia 17 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy