Law Journal

Szczegółowe warunki przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci.

Dz.U.2004.105.1113 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Środki budżetu państwa przeznaczone na aktywizację zawodową na rynku pracy.

Dz.U.2004.82.755 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 56/03.

Dz.U.2004.74.687 | wyrok z dnia 6 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Wzór oświadczenia myśliwego.

Dz.U.2004.74.680 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

Dz.U.2004.65.597 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Dz.U.2004.74.677 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Programy specjalne.

Dz.U.2004.58.562 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzory dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług.

Dz.U.2004.55.539 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zakres, tryb oraz terminy przekazywania sprawozdań i informacji przez agencje płatnicze do jednostki koordynującej.

Dz.U.2004.74.678 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Kwalifikacje osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz dopuszczalne metody uboju i uśmiercania zwierząt.

Dz.U.2004.70.643 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana".

Dz.U.2004.71.653 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Niektóre zabezpieczenia finansowe.

Dz.U.2020.103 t.j. | ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych.

Dz.U.2004.77.730 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Dz.U.2004.71.649 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką.

Dz.U.2004.70.640 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

System identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Dz.U.2020.2001 t.j. | ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o języku polskim.

Dz.U.2004.92.878 | ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o nawozach i nawożeniu.

Dz.U.2004.91.876 | ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o radiofonii i telewizji.

Dz.U.2004.91.874 | ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o środkach żywienia zwierząt oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2004.91.877 | ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo energetyczne oraz ustawa - Prawo ochrony środowiska.

Dz.U.2004.91.875 | ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2004.91.873 | ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nagrody za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych.

Dz.U.2004.71.650 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2004.63.590 | obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Wzór dokumentu przewozowego.

Dz.U.2004.70.642 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Dz.U.2004.53.529 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Dz.U.2004.58.556 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dz.U.2004.91.869 | ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo bankowe oraz zmiana innych ustaw.

Dz.U.2004.91.870 | ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Klasyfikacja drewna surowego nieobrobionego.

Dz.U.2004.93.886 | ustawa z dnia 31 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie rachunkowości przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dz.U.2004.53.528 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Przewóz koleją towarów niebezpiecznych.

Dz.U.2004.97.962 | ustawa z dnia 31 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Służba wojskowa kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2004.66.614 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Sposób pobierania próbek.

Dz.U.2004.64.595 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania podstawy opodatkowania piwa.

Dz.U.2004.70.635 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2004.53.534 | obwieszczenie z dnia 31 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Wojewódzkie sztaby wojskowe i wojskowe komendy uzupełnień.

Dz.U.2004.66.613 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Bezpłatne świadczenia zdrowotne dla policjantów i pracowników kontyngentów policyjnych.

Dz.U.2004.66.603 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Certyfikacja i wydawanie deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Dz.U.2004.66.607 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Fundusz Gwarancyjny.

Dz.U.2004.56.545 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Regulamin postępowania przy rozpatrywaniu odwołań.

Dz.U.2004.56.547 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 32/03.

Dz.U.2004.63.591 | wyrok z dnia 30 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 14/03.

Dz.U.2004.63.592 | wyrok z dnia 30 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Wzory wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowe warunki przyznawania płatności.

Dz.U.2004.52.523 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2004.75.695 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia "Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej".

Dz.U.2004.75.690 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2004.75.688 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2004.75.692 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2004.75.693 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2004.75.696 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice".

Dz.U.2004.75.697 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2004 r. | Akt jednorazowy