Law Journal

Szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2005.

Dz.U.2004.113.1189 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne.

Dz.U.2004.128.1347 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Wykaz substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione.

Dz.U.2004.130.1391 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Zakaz używania munduru policyjnego lub jego części.

Dz.U.2020.1553 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 maja 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zezwolenia na wykonywanie przewozu lotniczego.

Dz.U.2004.118.1240 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2004.127.1320 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie leczenia substytucyjnego.

Dz.U.2004.128.1349 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Nadawanie oraz unieważnianie przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką.

Dz.U.2014.1750 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 maja 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Odznaka "Za opiekę nad zabytkami".

Dz.U.2004.124.1304 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2004 r. | Akt obowiązujący

Wnioski o rejestrację świadectw dla artykułów rolno-spożywczych o szczególnym charakterze.

Dz.U.2004.125.1311 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2004 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 34/02.

Dz.U.2004.122.1289 | wyrok z dnia 12 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 1/04.

Dz.U.2004.122.1290 | wyrok z dnia 12 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Wzór dokumentu przewozowego.

Dz.U.2004.125.1314 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór licencji połowowej.

Dz.U.2004.125.1312 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór specjalnego zezwolenia połowowego.

Dz.U.2004.125.1313 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie choroby niebieskiego języka.

Dz.U.2004.125.1315 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół.

Dz.U.2004.112.1186 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Nagrody jubileuszowe żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2018.1918 t.j. | rozporządzenie z dnia 11 maja 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wykonywanie pracy zarobkowej przez żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2004.127.1324 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 4/03.

Dz.U.2004.122.1288 | wyrok z dnia 11 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Wzory formularzy pisemnych informacji dotyczących zapasów produktów rolnych i produktów cukrowych.

Dz.U.2004.120.1255 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2004 r. | Akt obowiązujący

Minimalna ilość masła, której może dotyczyć wniosek o dopłatę do zakupu masła.

Dz.U.2004.114.1197 | rozporządzenie z dnia 10 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Program szkoleń dla osób wystawiających świadectwa zdrowia oraz sposób przeprowadzania tych szkoleń.

Dz.U.2016.604 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 maja 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Rzeczoznawcy Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami.

Dz.U.2020.1901 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 maja 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wynagrodzenie asystentów sędziów.

Dz.U.2004.127.1332 | rozporządzenie z dnia 10 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 39/03.

Dz.U.2004.111.1182 | wyrok z dnia 10 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego.

Dz.U.2004.114.1195 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Sposób uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dz.U.2004.125.1309 | rozporządzenie z dnia 7 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres danych zamieszczanych w rejestrze koniowatych.

Dz.U.2004.122.1280 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Zgłoszenie działalności telekomunikacyjnej.

Dz.U.2004.125.1308 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 2/03.

Dz.U.2004.111.1181 | wyrok z dnia 5 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Dz.U.2004.106.1118 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Finansów.

Dz.U.2004.106.1119 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki i Pracy.

Dz.U.2004.106.1120 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury.

Dz.U.2004.106.1121 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Kultury.

Dz.U.2004.106.1122 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Nauki i Informatyzacji.

Dz.U.2004.106.1123 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Polityki Społecznej.

Dz.U.2004.106.1124 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.U.2004.106.1125 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Skarbu Państwa.

Dz.U.2004.106.1126 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Sprawiedliwości.

Dz.U.2004.106.1127 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2004.106.1128 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.U.2004.106.1129 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Środowiska.

Dz.U.2004.106.1130 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Zdrowia.

Dz.U.2004.106.1131 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Sławomira Cytryckiego.

Dz.U.2004.106.1117 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Wykaz laboratoriów posiadających akredytację.

Dz.U.2004.122.1277 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 40/02.

Dz.U.2004.109.1164 | wyrok z dnia 4 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 8/03.

Dz.U.2004.109.1163 | wyrok z dnia 4 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Zarządzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2004.108.1140 | postanowienie z dnia 4 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Dz.U.2004.110.1169 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz zniesienie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.U.2004.106.1115 | rozporządzenie z dnia 2 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Polityki Społecznej.

Dz.U.2004.106.1116 | rozporządzenie z dnia 2 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Sposób wydawania i określenie wzoru poświadczenia.

Dz.U.2004.120.1260 | rozporządzenie z dnia 1 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Tryb składania i rozpatrywania oraz wzór wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju.

Dz.U.2004.120.1261 | rozporządzenie z dnia 1 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Dopuszczanie wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.

Dz.U.2004.99.1003 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Ewidencja lądowisk.

Dz.U.2004.118.1238 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Formularz ewidencyjny stosowany w transporcie morskim.

Dz.U.2004.100.1005 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Funkcjonowanie inspekcji portu.

Dz.U.2004.102.1078 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Grupy według rodzaju przeznaczenia dla sprzętu elektromedycznego wykorzystywanego w medycynie weterynaryjnej.

Dz.U.2004.122.1285 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wyposażania statków w rejestratory danych z podróży.

Dz.U.2004.103.1087 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Harmonogram wyposażania statków w System Automatycznej Identyfikacji.

Dz.U.2004.103.1086 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Kaucja ustanowiona w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą.

Dz.U.2004.101.1043 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja lotnisk i rejestr lotnisk cywilnych.

Dz.U.2004.122.1273 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia.

Dz.U.2004.100.1027 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Kontyngenty na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Dz.U.2004.101.1040 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Laboratoria uprawnione do przeprowadzania analiz grup i białek krwi lub markerów DNA.

Dz.U.2004.111.1176 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc