Dziennik Ustaw

Zm.: ustawa o sejmowej komisji śledczej.

Dz.U.2005.122.1023 | ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Poprawki do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974. 2002.12.13.

Dz.U.2005.120.1016 | umowa międzynarodowa z dnia 13 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 17/04.

Dz.U.2005.119.1015 | wyrok z dnia 23 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Limity przyjęć na studia medyczne.

Dz.U.2005.119.1014 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Dyplomy, zaświadczenia lub certyfikaty potwierdzające znajomość języka pomocniczego.

Dz.U.2005.119.1013 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący

Sprzedaż lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2005.119.1012 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Dz.U.2005.119.1011 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie granicy portu morskiego w Szczecinie od strony lądu.

Dz.U.2005.119.1010 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta Gminy Gościeradów w województwie lubelskim.

Dz.U.2005.119.1009 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Zawadzkiego w województwie opolskim.

Dz.U.2005.119.1008 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji.

Dz.U.2005.118.1006 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U.2005.117.986 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Określenie przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej.

Dz.U.2005.116.983 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zwierzyna bezprawnie pozyskana.

Dz.U.2005.116.981 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący

Wzory druków informacji dotyczących bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów.

Dz.U.2005.116.980 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin.

Dz.U.2005.116.979 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin.

Dz.U.2005.116.978 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

Dz.U.2005.116.976 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową.

Dz.U.2005.116.975 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Lista istotnych elementów pojazdu kompletnego.

Dz.U.2005.116.973 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U.2005.116.972 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich.

Dz.U.2005.116.971 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Wzory wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych.

Dz.U.2005.116.970 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Dz.U.2005.116.969 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach.

Dz.U.2005.116.967 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Stypendia doktorskie i habilitacyjne.

Dz.U.2005.115.965 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2005.113.954 | ustawa z dnia 18 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Tryb likwidacji funduszy inwestycyjnych.

Dz.U.2005.114.963 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący

Sprawozdania finansowe zbiorczego portfela papierów wartościowych.

Dz.U.2005.114.961 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory burmistrza Biskupca w powiecie olsztyńskim w województwie warmińsko-mazurskim.

Dz.U.2005.113.957 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Rejestr pielęgniarek i rejestr położnych.

Dz.U.2005.112.953 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych.

Dz.U.2005.112.952 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie współdziałania wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym.

Dz.U.2005.112.951 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

Dz.U.2005.112.949 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2005.112.948 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.2005.112.946 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie i utworzenie niektórych sądów grodzkich oraz zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich.

Dz.U.2005.112.944 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe.

Dz.U.2005.112.942 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Haga.1961.10.05.

Dz.U.2005.112.938 | umowa międzynarodowa z dnia 5 października 1961 r. | Akt obowiązujący

Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Dz.U.2005.111.937 t.j. | ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o środkach żywienia zwierząt oraz ustawa o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt.

Dz.U.2005.110.927 | ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy.

Dz.U.2005.110.926 | ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 18/03.

Dz.U.2005.110.936 | wyrok z dnia 14 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Podziemne składowiska odpadów.

Dz.U.2005.110.935 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc