Law Journal

Zm.: ustawa o ochronie informacji niejawnych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2005.85.727 | ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej.

Dz.U.2005.85.726 | ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Flaga oraz oznakowanie jednostek pływających i statków powietrznych Policji.

Dz.U.2005.84.724 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Rejestracja pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2005.84.723 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie osób odbywających służbę w obronie cywilnej.

Dz.U.2005.84.722 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne.

Dz.U.2005.83.720 | rozporządzenie z dnia 9 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych.

Dz.U.2005.81.715 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.

Dz.U.2005.81.714 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park".

Dz.U.2005.81.713 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2005.81.712 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2005.81.711 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.

Dz.U.2005.81.710 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2005.81.709 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2005.81.707 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.81.706 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Uprawnienia do wykonywania polowania.

Dz.U.2005.80.705 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie asystentów sędziów.

Dz.U.2005.80.703 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej.

Dz.U.2005.80.702 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Minimalna ilość masła, której może dotyczyć wniosek o dopłatę do zakupu masła.

Dz.U.2005.80.701 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin.

Dz.U.2005.80.700 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców.

Dz.U.2005.80.699 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej.

Dz.U.2005.80.697 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu.

Dz.U.2005.80.696 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.

Dz.U.2005.80.695 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Wzór powiadomienia o produkcie, który nie jest bezpieczny.

Dz.U.2005.80.694 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu.

Dz.U.2005.79.693 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Warunki pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.

Dz.U.2005.79.691 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie brucelozy.

Dz.U.2005.79.690 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2005.78.689 | obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych.

Dz.U.2005.78.683 | ustawa z dnia 11 marca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dz.U.2005.78.682 | ustawa z dnia 11 marca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Dz.U.2016.995 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2016 r. | Akt obowiązujący

Przekazywanie staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierowców.

Dz.U.2016.994 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Dz.U.2016.993 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym.

Dz.U.2016.992 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Minimalny próg w zakresie liczby i wielkości operacji przywozu.

Dz.U.2016.991 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy.

Dz.U.2016.990 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

Dz.U.2016.989 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 marca 2001 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Krajowy rejestr pojazdów kolejowych.

Dz.U.2016.988 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Akt końcowy do Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. Luksemburg.2005.04.25.

Dz.U.2007.122.843/3 | umowa międzynarodowa z dnia 25 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. Luksemburg.2005.04.25.

Dz.U.2007.122.843 | umowa międzynarodowa z dnia 25 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 1/05.

Dz.U.2005.77.680 | wyrok z dnia 27 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 36/03.

Dz.U.2005.77.679 | wyrok z dnia 26 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 3/04.

Dz.U.2005.77.678 | wyrok z dnia 26 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 51/03.

Dz.U.2005.77.677 | wyrok z dnia 25 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Czasowy zakaz noszenia broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy.

Dz.U.2005.77.676 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Ośrodkowi Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke.

Dz.U.2005.77.674 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Rodzinny wywiad środowiskowy.

Dz.U.2005.77.672 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wysokość kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie.

Dz.U.2005.76.671 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie badań skuteczności działania środka ochrony roślin.

Dz.U.2005.76.670 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Sposób i tryb zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej oraz ustalania jego okoliczności i przyczyn.

Dz.U.2005.76.669 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Kwatery funkcyjne.

Dz.U.2005.76.668 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego.

Dz.U.2005.76.665 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Holandia-Polska. Umowa o zabezpieczeniu społecznym. Warszawa.2003.03.26.

Dz.U.2005.75.660 | umowa międzynarodowa z dnia 26 marca 2003 r. | Akt obowiązujący

Przyznawanie nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej.

Dz.U.2005.74.658 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Umundurowanie i wyekwipowanie żołnierzy czynnej służby wojskowej.

Dz.U.2005.74.656 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

Dz.U.2005.74.654 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Rodzaje przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakres tej kontroli.

Dz.U.2005.74.653 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2005 r. | Akt utracił moc