Law Journal

New Kwalifikacje osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunki i metody uboju i uśmiercania zwierząt.

Dz.U.2021.1033 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 września 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 2/03.

Dz.U.2004.204.2092 | wyrok z dnia 9 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta Gminy Kocierzew Południowy w województwie łódzkim.

Dz.U.2004.199.2045 | rozporządzenie z dnia 8 września 2004 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Orońsko w województwie mazowieckim.

Dz.U.2004.198.2040 | rozporządzenie z dnia 8 września 2004 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Powidz w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2004.198.2039 | rozporządzenie z dnia 8 września 2004 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu.

Dz.U.2004.215.2187 | rozporządzenie z dnia 8 września 2004 r. | Akt utracił moc

Konkurs na stanowisko dyrektora parku narodowego.

Dz.U.2004.205.2104 | rozporządzenie z dnia 7 września 2004 r. | Akt utracił moc

Łódzka specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2004.215.2183 | rozporządzenie z dnia 7 września 2004 r. | Akt utracił moc

Standardy kształcenia nauczycieli.

Dz.U.2004.207.2110 | rozporządzenie z dnia 7 września 2004 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".

Dz.U.2004.207.2116 | rozporządzenie z dnia 7 września 2004 r. | Akt obowiązujący

Warmińsko-mazurska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2004.215.2184 | rozporządzenie z dnia 7 września 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 4/04.

Dz.U.2004.204.2091 | wyrok z dnia 7 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 30/03.

Dz.U.2004.204.2090 | wyrok z dnia 7 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Armenia-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie obronności. Warszawa.2004.09.06.

Dz.U.2005.221.1902 | umowa międzynarodowa z dnia 6 września 2004 r. | Akt obowiązujący

Armenia-Polska. Umowa o współpracy w zwalczaniu przestępczości. Warszawa.2004.09.06.

Dz.U.2005.125.1046 | umowa międzynarodowa z dnia 6 września 2004 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 10/04.

Dz.U.2004.202.2080 | wyrok z dnia 6 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego.

Dz.U.2004.198.2044 | rozporządzenie z dnia 3 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Organizacja kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Dz.U.2004.194.1986 | rozporządzenie z dnia 2 września 2004 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Cybinki w województwie lubuskim.

Dz.U.2004.192.1966 | rozporządzenie z dnia 2 września 2004 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Dobryszyce w województwie łódzkim.

Dz.U.2004.192.1967 | rozporządzenie z dnia 2 września 2004 r. | Akt utracił moc

Przekazywanie i zwrot środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

Dz.U.2004.202.2069 | rozporządzenie z dnia 2 września 2004 r. | Akt utracił moc

Formy współdziałania straży ochrony kolei z organami kontroli skarbowej.

Dz.U.2004.200.2056 | rozporządzenie z dnia 1 września 2004 r. | Akt utracił moc

Jordania-Polska. Program wykonawczy o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury na lata 2004-2006. Warszawa.2004.09.01.

Dz.U.2004.263.2622 | umowa międzynarodowa z dnia 1 września 2004 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2004.194.2003 | obwieszczenie z dnia 1 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie mapy pomocy regionalnej.

Dz.U.2004.200.2050 | rozporządzenie z dnia 1 września 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki oraz tryb przekazywania danych o dłużnikach.

Dz.U.2004.200.2059 | rozporządzenie z dnia 1 września 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących treści etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin.

Dz.U.2004.202.2074 | rozporządzenie z dnia 1 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Refundowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.

Dz.U.2004.190.1951 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia żołnierzy odbywających okresową służbę wojskową.

Dz.U.2004.200.2049 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Badania lekarskie oraz zabiegi sanitarne ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

Dz.U.2004.202.2079 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Homologacja systemów informatycznych stosowanych w urzędach pracy.

Dz.U.2004.204.2085 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Przekazywanie i zwrot środków na prefinansowanie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Dz.U.2004.195.2006 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Składanie wniosku o wydanie licencji detektywa.

Dz.U.2016.99 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Warunki i tryb postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych.

Dz.U.2004.198.2043 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłat z tytułu organizowania wyścigów konnych oraz uczestnictwa w tych wyścigach.

Dz.U.2004.200.2058 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór formularza przyjęcia odpadów metali.

Dz.U.2004.197.2033 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zajmowanie lub rekwirowanie środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego.

Dz.U.2004.200.2055 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Zakres, formy i sposób ewidencjonowania zabytków w muzeach.

Dz.U.2004.202.2073 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Dz.U.2020.1398 t.j. | ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Dz.U.2004.213.2156 | ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. | Akt jednorazowy