Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.2004.214.2182 | rozporządzenie z dnia 23 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Specjalistyczna jednostka nadzoru.

Dz.U.2004.226.2292 | rozporządzenie z dnia 22 września 2004 r. | Akt utracił moc

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Dz.U.2004.219.2224 | rozporządzenie z dnia 22 września 2004 r. | Akt utracił moc

Wysokość i warunki przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

Dz.U.2004.223.2260 | rozporządzenie z dnia 22 września 2004 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym.

Dz.U.2004.214.2181 | rozporządzenie z dnia 22 września 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o udzielenie pomocy technicznej.

Dz.U.2004.211.2150 | rozporządzenie z dnia 22 września 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej.

Dz.U.2004.219.2228 | rozporządzenie z dnia 22 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Albania-Polska. Umowa w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych. Tirana.2004.09.21.

Dz.U.2005.247.2093 | umowa międzynarodowa z dnia 21 września 2004 r. | Akt obowiązujący

Gotowość obronna państwa.

Dz.U.2004.219.2218 | rozporządzenie z dnia 21 września 2004 r. | Akt obowiązujący

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Dz.U.2004.207.2113 | rozporządzenie z dnia 21 września 2004 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego.

Dz.U.2004.207.2112 | rozporządzenie z dnia 21 września 2004 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

Dz.U.2004.207.2114 | rozporządzenie z dnia 21 września 2004 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie Uzupełnienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

Dz.U.2004.214.2172 | rozporządzenie z dnia 21 września 2004 r. | Akt obowiązujący

Reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Dz.U.2004.210.2136 | rozporządzenie z dnia 21 września 2004 r. | Akt obowiązujący

Stawki płatności dla producentów ziemniaków skrobiowych oraz termin ich wypłaty.

Dz.U.2004.216.2203 | rozporządzenie z dnia 21 września 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i tryb udzielania kobietom pomocy de minimis na podjęcie własnej działalności gospodarczej.

Dz.U.2004.234.2346 | rozporządzenie z dnia 21 września 2004 r. | Akt utracił moc

Wycena nieruchomości i sporządzanie operatu szacunkowego.

Dz.U.2021.555 t.j. | rozporządzenie z dnia 21 września 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 34/03.

Dz.U.2004.211.2151 | wyrok z dnia 21 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile.

Dz.U.2004.211.2145 | rozporządzenie z dnia 20 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.

Dz.U.2004.219.2227 | rozporządzenie z dnia 20 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach.

Dz.U.2004.214.2180 | rozporządzenie z dnia 20 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Sposób monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych.

Dz.U.2004.211.2146 | rozporządzenie z dnia 17 września 2004 r. | Akt utracił moc

Urzędy celne właściwe w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami.

Dz.U.2004.209.2131 | rozporządzenie z dnia 17 września 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości opłat za krew i jej składniki w 2005 r.

Dz.U.2004.218.2216 | rozporządzenie z dnia 16 września 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania weterynaryjne mające zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych.

Dz.U.2004.219.2225 | rozporządzenie z dnia 16 września 2004 r. | Akt utracił moc

Wysokość wynagrodzenia za udział w pracach Rady Telekomunikacji.

Dz.U.2004.209.2134 | rozporządzenie z dnia 16 września 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Dz.U.2004.227.2298 | rozporządzenie z dnia 16 września 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór zgłoszenia zamiaru dokonania importu towaru podwójnego zastosowania.

Dz.U.2004.208.2119 | rozporządzenie z dnia 15 września 2004 r. | Akt utracił moc

Kamiennogórska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2004.222.2250 | rozporządzenie z dnia 14 września 2004 r. | Akt utracił moc

Katowicka specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2004.222.2251 | rozporządzenie z dnia 14 września 2004 r. | Akt utracił moc

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Dz.U.2004.222.2252 | rozporządzenie z dnia 14 września 2004 r. | Akt utracił moc

Krakowska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2004.220.2232 | rozporządzenie z dnia 14 września 2004 r. | Akt utracił moc

Legnicka specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2004.219.2217 | rozporządzenie z dnia 14 września 2004 r. | Akt utracił moc

Mielecka specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2004.218.2209 | rozporządzenie z dnia 14 września 2004 r. | Akt utracił moc

Pomorska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2004.224.2270 | rozporządzenie z dnia 14 września 2004 r. | Akt utracił moc

Słupska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2004.218.2210 | rozporządzenie z dnia 14 września 2004 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Dz.U.2014.1490 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 września 2004 r. | Akt obowiązujący

Starachowicka specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2004.222.2253 | rozporządzenie z dnia 14 września 2004 r. | Akt utracił moc

Suwalska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2004.224.2271 | rozporządzenie z dnia 14 września 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób dokonywania pomiarów drewna surowego nieobrobionego oraz niektórych jego właściwości.

Dz.U.2004.208.2126 | rozporządzenie z dnia 14 września 2004 r. | Akt utracił moc

Tarnobrzeska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2004.226.2286 | rozporządzenie z dnia 14 września 2004 r. | Akt utracił moc

Wałbrzyska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2004.218.2211 | rozporządzenie z dnia 14 września 2004 r. | Akt utracił moc

Wymogi kapitałowe towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Dz.U.2004.209.2130 | rozporządzenie z dnia 14 września 2004 r. | Akt utracił moc

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2005 r.

Dz.U.2004.201.2062 | rozporządzenie z dnia 14 września 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego.

Dz.U.2004.209.2129 | rozporządzenie z dnia 14 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Dz.U.2004.207.2118 | rozporządzenie z dnia 14 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Określenie limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2005 r. na rzecz obrony.

Dz.U.2004.205.2094 | rozporządzenie z dnia 13 września 2004 r. | Akt utracił moc

Przekazywanie i zwrot środków na prefinansowanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Dz.U.2004.208.2123 | rozporządzenie z dnia 13 września 2004 r. | Akt utracił moc

Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 12 września 2004 r.

Dz.U.2004.204.2089 | obwieszczenie z dnia 13 września 2004 r. | Akt indywidualny

Zarządzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2004.204.2084 | postanowienie z dnia 13 września 2004 r. | Akt indywidualny

Przekazywanie i zwrot środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Dz.U.2004.208.2122 | rozporządzenie z dnia 10 września 2004 r. | Akt utracił moc