Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2004.268.2664 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2004.257.2574 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie gruźlicy bydła.

Dz.U.2004.258.2585 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2004 r. | Akt obowiązujący

Określenie kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Dz.U.2004.253.2528 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2004 r.

Dz.U.2004.254.2555 | obwieszczenie z dnia 22 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 64/03.

Dz.U.2004.255.2568 | wyrok z dnia 22 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Warunki wykonywania czynności kontroli celnej.

Dz.U.2004.255.2559 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Dz.U.2004.258.2586 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych.

Dz.U.2004.257.2577 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zasadnicze wymagania dla rekreacyjnych jednostek pływających.

Dz.U.2004.258.2584 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dz.U.2004.261.2598 | ustawa z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania.

Dz.U.2004.248.2493 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2004.248.2492 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz inne ustawy.

Dz.U.2005.10.64 | ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2004.263.2619 | ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2004.254.2533 | ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy de minimis na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury.

Dz.U.2004.267.2654 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach.

Dz.U.2004.267.2652 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia.

Dz.U.2004.267.2653 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb postępowania przy użyciu broni bojowej przez funkcjonariusza Straży Parku.

Dz.U.2004.254.2537 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 19/03.

Dz.U.2004.249.2504 | wyrok z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).

Dz.U.2004.260.2589 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

Dz.U.2004.254.2534 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Warunki i zasady wykorzystywania lotnisk wojskowych przez lotnictwo cywilne oraz obowiązki zarządzających tymi lotniskami.

Dz.U.2004.254.2552 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2004 r. | Akt obowiązujący

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych.

Dz.U.2004.252.2523 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Dobrzan w województwie zachodniopomorskim.

Dz.U.2004.243.2430 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie poboru w 2005 r.

Dz.U.2004.249.2503 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach.

Dz.U.2004.244.2453 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury.

Dz.U.2004.255.2560 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2005 r.

Dz.U.2004.247.2475 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych.

Dz.U.2004.260.2595 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania.

Dz.U.2014.1040 t.j. | rozporządzenie z dnia 8 listopada 2004 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 38/03.

Dz.U.2004.246.2472 | wyrok z dnia 8 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

Dz.U.2004.243.2429 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody.

Dz.U.2004.250.2506 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo eksploatacji statków powietrznych.

Dz.U.2004.262.2609 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2004 r. | Akt obowiązujący