Law Journal

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 7/04.

Dz.U.2004.260.2596 | wyrok z dnia 29 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2004.255.2566 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2004.255.2565 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2004.255.2564 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dz.U.2004.262.2607 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Wartość kaloryczna posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi.

Dz.U.2004.261.2602 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2004 r. | Akt obowiązujący

Zawód tłumacza przysięgłego.

Dz.U.2019.1326 t.j. | ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Dz.U.2004.267.2647 | ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o finansach publicznych oraz niektóre ustawy.

Dz.U.2004.273.2703 | ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Policji oraz ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2004.277.2742 | ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Dz.U.2004.281.2777 | ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Dz.U.2004.281.2774 | ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji.

Dz.U.2004.281.2775 | ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o środkach żywienia zwierząt.

Dz.U.2004.281.2776 | ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Opłaty za dokonanie wpisu do rejestru programów rozprowadzanych w sieciach kablowych.

Dz.U.2004.262.2618 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Jeziora Wielkie w województwie kujawsko-pomorskim.

Dz.U.2004.251.2510 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2004.251.2508 | postanowienie z dnia 24 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Przepisy porządkowe obowiązujące na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych.

Dz.U.2015.50 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiąca przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2004.252.2522 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2004.252.2521 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2004.252.2520 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.

Dz.U.2004.252.2519 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

Dz.U.2004.255.2557 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 15/03.

Dz.U.2004.257.2579 | wyrok z dnia 23 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kwoty ulgi uczniowskiej.

Dz.U.2004.253.2529 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U.2004.253.2530 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2004.268.2664 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2004.257.2574 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie gruźlicy bydła.

Dz.U.2004.258.2585 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2004 r. | Akt obowiązujący

Określenie kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Dz.U.2004.253.2528 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2004 r.

Dz.U.2004.254.2555 | obwieszczenie z dnia 22 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 64/03.

Dz.U.2004.255.2568 | wyrok z dnia 22 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Warunki wykonywania czynności kontroli celnej.

Dz.U.2004.255.2559 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Dz.U.2004.258.2586 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych.

Dz.U.2004.257.2577 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zasadnicze wymagania dla rekreacyjnych jednostek pływających.

Dz.U.2004.258.2584 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dz.U.2004.261.2598 | ustawa z dnia 19 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania.

Dz.U.2004.248.2493 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2004.248.2492 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz inne ustawy.

Dz.U.2005.10.64 | ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2004.263.2619 | ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2004.254.2533 | ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy de minimis na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury.

Dz.U.2004.267.2654 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach.

Dz.U.2004.267.2652 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia.

Dz.U.2004.267.2653 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb postępowania przy użyciu broni bojowej przez funkcjonariusza Straży Parku.

Dz.U.2004.254.2537 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 19/03.

Dz.U.2004.249.2504 | wyrok z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).

Dz.U.2004.260.2589 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

Dz.U.2004.254.2534 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy