Law Journal

Poddawanie badaniom lub wykonywanie czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej.

Dz.U.2005.33.299 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2005 r. | Akt obowiązujący

Szkolenie pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

Dz.U.2005.38.363 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Test umiejętności przeprowadzany w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

Dz.U.2005.41.387 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

Dz.U.2005.38.362 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej.

Dz.U.2005.36.326 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Przekazywanie i rozliczanie wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego.

Dz.U.2016.763 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2005.37.335 | obwieszczenie z dnia 22 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Stawki opłat za przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej.

Dz.U.2005.38.359 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Warunki, jakie powinny spełniać niektóre rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przemieszczane przez strefę chronioną.

Dz.U.2016.693 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 10/04.

Dz.U.2005.39.377 | wyrok z dnia 22 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Przetwarzanie przez Policję danych osobowych w celach wykrywczych lub identyfikacyjnych.

Dz.U.2005.34.313 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 3/04.

Dz.U.2005.37.336 | wyrok z dnia 21 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów.

Dz.U.2005.39.375 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2005.48.447 | ustawa z dnia 18 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U.2021.670 t.j. | ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory burmistrza Nowego Warpna w województwie zachodniopomorskim.

Dz.U.2005.30.251 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Sadkowice w województwie łódzkim.

Dz.U.2005.31.263 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Wzór formularza wykazu producentów podlegających kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej.

Dz.U.2005.34.312 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2005.32.287 | obwieszczenie z dnia 16 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe wymagania weterynaryjne mające zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt.

Dz.U.2005.37.332 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

Dz.U.2005.32.280 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy.

Dz.U.2005.64.564 | ustawa z dnia 16 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Jednolitość miar i dokładność pomiarów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Dz.U.2005.37.328 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2005 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje roślin objętych płatnościami uzupełniającymi w 2005 r.

Dz.U.2005.37.327 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Świadectwa sprawności technicznej pojazdów kolejowych.

Dz.U.2005.37.330 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2005 r. | Akt obowiązujący

Warunki przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców.

Dz.U.2005.32.284 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2005 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 48/04.

Dz.U.2005.30.262 | wyrok z dnia 15 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Dz.U.2005.37.331 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Uiszczanie wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dz.U.2005.34.311 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dz.U.2005.28.237 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów.

Dz.U.2005.28.236 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Chorzeli w województwie mazowieckim.

Dz.U.2005.27.219 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Wiązowa w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2005.27.220 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 2005 r. | Akt utracił moc