Law Journal

Pytania na egzamin konkursowy na aplikację notarialną.

Dz.U.2005.258.2166 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Pytania na egzamin konkursowy na aplikację radcowską.

Dz.U.2005.258.2163 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Pytania i tematy na egzamin radcowski.

Dz.U.2005.258.2162 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Pytania i tematy na egzamin adwokacki.

Dz.U.2005.258.2161 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Pytania na egzamin konkursowy na aplikację adwokacką.

Dz.U.2005.258.2159 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Sposób i warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2006 r.

Dz.U.2005.257.2158 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą.

Dz.U.2005.257.2157 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT.

Dz.U.2005.257.2154 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Środki żywienia zwierząt.

Dz.U.2005.255.2143 t.j. | ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Warunki udzielania zezwoleń na wykonywanie planów urządzenia lasu.

Dz.U.2005.256.2152 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

Dz.U.2005.256.2149 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Dz.U.2005.256.2144 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Sposób obliczania kosztu netto usługi wchodzącej w skład telekomunikacyjnej usługi powszechnej.

Dz.U.2005.255.2141 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług.

Dz.U.2005.255.2140 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 22/05.

Dz.U.2005.254.2139 | wyrok z dnia 14 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 61/03.

Dz.U.2005.254.2138 | wyrok z dnia 14 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Dz.U.2005.254.2137 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.

Dz.U.2005.254.2136 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Kwota uprawniająca do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dokonaną poza terytorium kraju.

Dz.U.2005.254.2135 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Kwota uprawniająca do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Dz.U.2005.254.2134 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wzór dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym.

Dz.U.2005.254.2133 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych.

Dz.U.2005.254.2132 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 45/05.

Dz.U.2005.253.2131 | wyrok z dnia 21 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Regulamin konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz tryb pracy komisji konkursowej.

Dz.U.2005.253.2129 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2005.252.2126 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta.

Dz.U.2005.252.2124 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Podjęcie niektórych czynności wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2005.252.2123 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 53/04.

Dz.U.2005.250.2118 | wyrok z dnia 13 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 20/04.

Dz.U.2005.250.2117 | wyrok z dnia 12 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 32/04.

Dz.U.2005.250.2116 | wyrok z dnia 12 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Dz.U.2005.250.2114 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2005 r. | Akt jednorazowy

Stypendia sportowe dla członków kadry narodowej.

Dz.U.2005.250.2112 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy.

Dz.U.2005.250.2107 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych.

Dz.U.2005.250.2106 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie składu wolnocłowego w Braniewie.

Dz.U.2005.250.2105 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Finanse publiczne.

Dz.U.2005.249.2104 | ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o nawozach i nawożeniu.

Dz.U.2005.249.2103 | ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 33/04.

Dz.U.2005.248.2102 | wyrok z dnia 6 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów.

Dz.U.2005.247.2096 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2005.247.2095 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Albania-Polska. Umowa w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych. Tirana.2004.09.21.

Dz.U.2005.247.2093 | umowa międzynarodowa z dnia 21 września 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia.

Dz.U.2005.243.2064 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

Dz.U.2005.243.2062 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Słowenii. Bruksela.2003.03.26.

Dz.U.2005.243.2060 | umowa międzynarodowa z dnia 26 marca 2003 r. | Akt obowiązujący

Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Słowackiej. Bruksela.2003.03.26.

Dz.U.2005.243.2058 | umowa międzynarodowa z dnia 26 marca 2003 r. | Akt obowiązujący

Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Rumunii. Bruksela.2003.03.26.

Dz.U.2005.243.2056 | umowa międzynarodowa z dnia 26 marca 2003 r. | Akt obowiązujący

Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Łotewskiej. Bruksela.2003.03.26.

Dz.U.2005.243.2054 | umowa międzynarodowa z dnia 26 marca 2003 r. | Akt obowiązujący

Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Litewskiej. Bruksela.2003.03.26.

Dz.U.2005.243.2052 | umowa międzynarodowa z dnia 26 marca 2003 r. | Akt obowiązujący

Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Estońskiej. Bruksela.2003.03.26.

Dz.U.2005.243.2050 | umowa międzynarodowa z dnia 26 marca 2003 r. | Akt obowiązujący

Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Bułgarii. Bruksela.2003.03.26.

Dz.U.2005.243.2048 | umowa międzynarodowa z dnia 26 marca 2003 r. | Akt obowiązujący