Law Journal

Nadanie osobowości prawnej Stowarzyszeniu Akademickiemu "Tratwa".

Dz.U.2005.69.619 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Produkcja oraz umieszczanie na rynku niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Dz.U.2005.69.616 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe.

Dz.U.2005.68.598 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Obowiązki informacyjne funduszy emerytalnych.

Dz.U.2005.70.627 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych.

Dz.U.2005.68.586 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych.

Dz.U.2005.68.603 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Określenie ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dz.U.2005.61.545 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Dz.U.2005.68.587 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Strykowa w województwie łódzkim.

Dz.U.2005.57.494 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Chrostkowo w województwie kujawsko-pomorskim.

Dz.U.2005.57.495 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Tworzenie i wysokość funduszów na nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych.

Dz.U.2005.60.524 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie osób odbywających służbę w obronie cywilnej.

Dz.U.2005.84.722 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Dz.U.2005.56.490 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 7/03.

Dz.U.2005.68.610 | wyrok z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

Dz.U.2005.74.654 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Opuszczenie flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2005.54.482 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk i odrębnie recykling.

Dz.U.2005.58.510 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.U.2005.68.599 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady przeznaczania poborowych do służby wojskowej.

Dz.U.2005.68.597 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie i wyekwipowanie żołnierzy czynnej służby wojskowej.

Dz.U.2005.74.656 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 26/02.

Dz.U.2005.68.609 | wyrok z dnia 31 marca 2005 r. | Akt jednorazowy

Azerbejdżan-Polska. Umowa o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych. Warszawa.2005.03.30.

Dz.U.2006.145.1053 | umowa międzynarodowa z dnia 30 marca 2005 r. | Akt obowiązujący

Azerbejdżan-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie obronności. Warszawa.2005.03.30.

Dz.U.2010.203.1347 | umowa międzynarodowa z dnia 30 marca 2005 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje, typy i podtypy rezerwatów przyrody.

Dz.U.2005.60.533 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2005 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakres tej kontroli.

Dz.U.2005.74.653 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Rumunia-Polska. Protokół o przeglądzie umów dwustronnych. Bukareszt.2005.03.30.

Dz.U.2006.13.86 | umowa międzynarodowa z dnia 30 marca 2005 r. | Akt jednorazowy

Tryb i zakres opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

Dz.U.2005.61.549 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 19/02.

Dz.U.2005.59.517 | wyrok z dnia 30 marca 2005 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Ruchowi Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej.

Dz.U.2005.60.531 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Emmanuel".

Dz.U.2005.60.532 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2005 r. | Akt indywidualny

Obowiązki kapitanatów (bosmanatów) portów w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawach wypadków morskich.

Dz.U.2005.68.593 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2005 r. | Akt obowiązujący

Rejestracja pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2005.84.723 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Stanowiska uznawane za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej.

Dz.U.2005.60.519 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2005 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy tryb i sposób wykonywania kontroli przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Dz.U.2005.61.547 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Upoważnienia do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych.

Dz.U.2005.69.615 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2005 r. | Akt obowiązujący

Wymagania, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego.

Dz.U.2013.636 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 marca 2005 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie magazynów czasowego składowania.

Dz.U.2005.62.553 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa drobiowego.

Dz.U.2005.60.527 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie chorób zakaźnych ryb.

Dz.U.2005.60.528 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Kolegia pracowników służb społecznych.

Dz.U.2005.61.544 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Kowiesy w województwie łódzkim.

Dz.U.2005.48.451 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Przechlewo w województwie pomorskim.

Dz.U.2005.48.452 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłaty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenie członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Dz.U.2005.53.476 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Nadzór i kontrola w pomocy społecznej.

Dz.U.2005.61.543 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Reorganizacja Instytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie.

Dz.U.2005.53.475 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki wykonywania polowania i znakowania tusz.

Dz.U.2005.61.548 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2005 r. | Akt obowiązujący

Wykaz produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie.

Dz.U.2005.61.542 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych.

Dz.U.2005.57.496 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2005 r. | Akt jednorazowy