Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

Dz.U.2005.236.2007 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyrobów z metali szlachetnych.

Dz.U.2005.239.2015 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 2005 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania kontroli podmiotów otrzymujących dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Dz.U.2018.178 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Dz.U.2005.232.1977 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2005 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie poboru w 2006 r.

Dz.U.2005.236.2005 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2005 r. | Akt utracił moc

Ważność wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005 r.

Dz.U.2005.232.1966 | uchwała z dnia 23 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2005.232.1978 | obwieszczenie z dnia 22 listopada 2005 r. | Akt jednorazowy

Stawki płatności za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach skrobiowych.

Dz.U.2005.233.1982 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2005 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego.

Dz.U.2005.231.1962 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2005 r. | Akt utracił moc

Wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2006 r.

Dz.U.2005.231.1961 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 8/05.

Dz.U.2005.232.1980 | wyrok z dnia 22 listopada 2005 r. | Akt jednorazowy

Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej.

Dz.U.2005.234.1996 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 10/03.

Dz.U.2005.232.1979 | wyrok z dnia 21 listopada 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości.

Dz.U.2005.232.1971 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

Dz.U.2005.232.1969 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2005 r. | Akt jednorazowy

Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2005.241.2034 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2005 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Dziełu Biblijnemu im. Jana Pawła II.

Dz.U.2005.241.2031 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie osobowości prawnej Sekcji Polskiej Stowarzyszenia "Pomoc Kościołowi w Potrzebie".

Dz.U.2005.241.2032 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Ustalenie granicy portu morskiego w Ustce od strony lądu.

Dz.U.2005.233.1990 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2005 r. | Akt obowiązujący

Wysokość kwoty ulgi uczniowskiej.

Dz.U.2005.229.1951 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2005 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U.2005.229.1952 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych.

Dz.U.2005.232.1972 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2005 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory burmistrza Kolonowskiego w województwie opolskim.

Dz.U.2005.226.1940 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2005 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Miasta Szczecinek w województwie zachodniopomorskim.

Dz.U.2005.226.1941 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych.

Dz.U.2005.229.1953 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2005 r. | Akt jednorazowy

Określenie kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Dz.U.2005.229.1949 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2005 r. | Akt utracił moc

Pełnomocnik Rządu do Spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych.

Dz.U.2005.225.1933 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2005 r. | Akt utracił moc

Stawki dopłat do powierzchni plantacji wierzby (Salix sp.) i róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) w 2005 r.

Dz.U.2005.233.1981 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2005 r. | Akt utracił moc

Stawki płatności uzupełniających w 2005 r.

Dz.U.2005.232.1967 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 3/05.

Dz.U.2005.233.1994 | wyrok z dnia 15 listopada 2005 r. | Akt jednorazowy

Nabywanie akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu.

Dz.U.2005.229.1948 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Dz.U.2005.232.1973 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2005 r. | Akt jednorazowy

Wykaz substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej.

Dz.U.2005.233.1987 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 11/05.

Dz.U.2005.233.1993 | wyrok z dnia 9 listopada 2005 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 25/02.

Dz.U.2005.225.1939 | wyrok z dnia 8 listopada 2005 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 20/04.

Dz.U.2005.225.1938 | wyrok z dnia 7 listopada 2005 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

Dz.U.2005.222.1913 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 2005 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres działania Ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Wassermanna.

Dz.U.2005.221.1904 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2005 r. | Akt utracił moc

Dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów.

Dz.U.2005.226.1942 | rozporządzenie z dnia 31 października 2005 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2005.220.1883 | rozporządzenie z dnia 31 października 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji i Nauki.

Dz.U.2005.220.1886 | rozporządzenie z dnia 31 października 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Finansów.

Dz.U.2005.220.1887 | rozporządzenie z dnia 31 października 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki.

Dz.U.2005.220.1888 | rozporządzenie z dnia 31 października 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.U.2005.220.1889 | rozporządzenie z dnia 31 października 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Obrony Narodowej.

Dz.U.2005.220.1890 | rozporządzenie z dnia 31 października 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.U.2005.220.1891 | rozporządzenie z dnia 31 października 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.U.2005.220.1892 | rozporządzenie z dnia 31 października 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Rozwoju Regionalnego.

Dz.U.2005.220.1893 | rozporządzenie z dnia 31 października 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Skarbu Państwa.

Dz.U.2005.220.1894 | rozporządzenie z dnia 31 października 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Sportu.

Dz.U.2005.220.1895 | rozporządzenie z dnia 31 października 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Sprawiedliwości.

Dz.U.2005.220.1896 | rozporządzenie z dnia 31 października 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2005.220.1897 | rozporządzenie z dnia 31 października 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.U.2005.220.1898 | rozporządzenie z dnia 31 października 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Środowiska.

Dz.U.2005.220.1899 | rozporządzenie z dnia 31 października 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Transportu i Budownictwa.

Dz.U.2005.220.1900 | rozporządzenie z dnia 31 października 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Zdrowia.

Dz.U.2005.220.1901 | rozporządzenie z dnia 31 października 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.

Dz.U.2005.220.1879 | rozporządzenie z dnia 31 października 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Gospodarki oraz zniesienie Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

Dz.U.2005.220.1880 | rozporządzenie z dnia 31 października 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienie Ministerstwa Polityki Społecznej.

Dz.U.2017.504 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 października 2005 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Dz.U.2005.220.1882 | rozporządzenie z dnia 31 października 2005 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.2005.224.1923 | rozporządzenie z dnia 31 października 2005 r. | Akt utracił moc