Law Journal

Stawki pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku.

Dz.U.2006.221.1616 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2006 r. | Akt obowiązujący

Wymagania fachowe i sanitarne dla banków tkanek i komórek.

Dz.U.2006.218.1598 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2006 r. | Akt obowiązujący

Wysokość kwoty ulgi uczniowskiej.

Dz.U.2006.218.1595 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U.2006.218.1594 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2006.217.1590 | ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz.U.2006.217.1589 | ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2006.217.1588 | ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Kodeks pracy.

Dz.U.2006.217.1587 | ustawa z dnia 18 października 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy niezawodowych.

Dz.U.2006.214.1580 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

Dz.U.2006.214.1576 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Środki przymusu bezpośredniego stosowane przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.U.2006.214.1575 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Stawki opłat eksploatacyjnych.

Dz.U.2006.214.1574 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki udzielania pomocy na restrukturyzację w formie poręczeń i gwarancji.

Dz.U.2006.214.1571 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 41/04.

Dz.U.2006.213.1569 | wyrok z dnia 14 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Tarnobrzeska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2006.215.1581 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r.

Dz.U.2006.207.1530 | obwieszczenie z dnia 15 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Stawki płatności za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach skrobiowych.

Dz.U.2006.207.1528 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Rodzaje roślin wykorzystywanych na cele energetyczne objętych dopłatami do upraw tych roślin.

Dz.U.2006.207.1527 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności cukrowej w 2006 r.

Dz.U.2006.207.1526 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Stawka dopłat do powierzchni upraw roślin wykorzystywanych na cele energetyczne w 2006 r.

Dz.U.2006.207.1525 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Międzynarodowa konwencja o ratownictwie morskim. Londyn.1989.04.28.

Dz.U.2006.207.1523 | umowa międzynarodowa z dnia 28 kwietnia 1989 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości komitetów wyborczych.

Dz.U.2006.212.1559 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2006.212.1558 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 23/05.

Dz.U.2006.209.1550 | wyrok z dnia 15 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Rejony uprawy tytoniu.

Dz.U.2006.209.1547 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Sposób oznaczania partii materiału siewnego.

Dz.U.2006.209.1546 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości.

Dz.U.2006.211.1556 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Kamiennogórska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2006.211.1555 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Zmiana nazwy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie.

Dz.U.2006.210.1554 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego.

Dz.U.2006.210.1553 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego.

Dz.U.2006.210.1551 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2006.208.1541 | ustawa z dnia 18 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2006.208.1540 | ustawa z dnia 18 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Nadanie nowej nazwy Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach.

Dz.U.2006.208.1538 | ustawa z dnia 18 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja niepodjętych depozytów.

Dz.U.2006.208.1537 | ustawa z dnia 18 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Dz.U.2006.208.1536 | ustawa z dnia 22 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o dodatkach mieszkaniowych.

Dz.U.2006.208.1535 | ustawa z dnia 22 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.2006.208.1534 | ustawa z dnia 22 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o kulturze fizycznej.

Dz.U.2006.208.1531 | ustawa z dnia 8 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki, sposób i tryb udzielania pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku.

Dz.U.2006.208.1543 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2006 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 30/06.

Dz.U.2006.206.1522 | wyrok z dnia 8 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 42/05.

Dz.U.2006.206.1521 | wyrok z dnia 7 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykorzystania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia.

Dz.U.2006.206.1520 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy sposób postępowania z dokumentami elektronicznymi.

Dz.U.2006.206.1518 | rozporządzenie z dnia 30 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych.

Dz.U.2006.206.1517 | rozporządzenie z dnia 30 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Warunki techniczne użytkowania oraz szczegółowy zakres kontroli morskich budowli hydrotechnicznych.

Dz.U.2006.206.1516 | rozporządzenie z dnia 23 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Zmiana osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Świnoujściu.

Dz.U.2006.206.1515 | rozporządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep.

Dz.U.2006.205.1512 | rozporządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt jednorazowy