Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Szydłowo w województwie mazowieckim.

Dz.U.2021.843 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Świdnica w województwie lubuskim.

Dz.U.2021.821 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec w województwie podkarpackim.

Dz.U.2021.822 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tuczępy w województwie świętokrzyskim.

Dz.U.2021.813 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wejherowo w województwie pomorskim.

Dz.U.2021.811 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

Dz.U.2021.838 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów.

Dz.U.2021.836 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Lubań w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2021.801 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2021.806 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Lekarski Egzamin Końcowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy.

Dz.U.2021.828 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej.

Dz.U.2021.793 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Środowiska

Dz.U.2021.840 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dz.U.2021.791 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika.

Dz.U.2021.841 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2021 r. | Akt oczekujący

Określenie dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2021.751 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2021 r. | Akt utracił moc

Określenie dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2021.750 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2021 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta gminy Puławy w województwie lubelskim.

Dz.U.2021.759 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2021 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

Dz.U.2021.774 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Dz.U.2021.758 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego.

Dz.U.2021.744 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2021.1023 | ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2021.868 | ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Uznanie za pomnik historii "Czerwińsk nad Wisłą - dawne opactwo Kanoników Regularnych".

Dz.U.2021.767 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Pszczyna - zespół zamkowo-parkowy".

Dz.U.2021.769 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Tykocin - historyczny zespół miasta".

Dz.U.2021.768 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Zmiana rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.

Dz.U.2021.726 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Program pilotażowy w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podstawowej opiece zdrowotnej.

Dz.U.2021.712 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Dz.U.2021.713 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań dla zabawek.

Dz.U.2021.848 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Konsultacje w celu wprowadzenia ograniczeń operacyjnych w porcie lotniczym.

Dz.U.2021.730 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta gminy Malczyce w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2021.718 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2021 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 20/20.

Dz.U.2021.696 | wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 97/19.

Dz.U.2021.734 | wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

Dz.U.2021.789 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2021.1005 | ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dz.U.2021.925 | ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. | Akt oczekujący

Zmiana ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dz.U.2021.1006 | ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dz.U.2021.727 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Dz.U.2021.714 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2021.1000 | ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. | Akt oczekujący

Szczegółowe warunki i tryb udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego

Dz.U.2021.837 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący