Law Journal

Ratyfikacja Międzynarodowej Umowy w sprawie Kawy, sporządzonej w Londynie dnia 28 września 2000 r.

Dz.U.2006.66.463 | ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Ustawa budżetowa na rok 2006.

Dz.U.2006.35.244 | ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.2006.66.466 | ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.2006.66.467 | ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o dodatkach mieszkaniowych.

Dz.U.2006.64.447 | ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dz.U.2006.66.469 | ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 22/05.

Dz.U.2006.30.215 | wyrok z dnia 14 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Dz.U.2006.30.213 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

Dz.U.2006.32.225 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Wzory deklaracji podatkowych dla podatku od gier.

Dz.U.2006.26.197 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

Dz.U.2006.40.275 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2006 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób i tryb zwalczania pryszczycy.

Dz.U.2006.28.205 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.

Dz.U.2006.32.224 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Przetarg na wyłonienie sprzedawców z urzędu dla paliw gazowych lub energii elektrycznej.

Dz.U.2006.30.209 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2006 r. | Akt obowiązujący

Uprawianie alpinizmu jaskiniowego.

Dz.U.2006.30.211 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Wzory formularzy służących do przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej.

Dz.U.2006.25.190 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie składania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne.

Dz.U.2006.30.212 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dz.U.2006.25.186 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiąca przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2006.25.185 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 45/04.

Dz.U.2006.25.192 | wyrok z dnia 7 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Wysłuchanie publiczne dotyczące projektów rozporządzeń.

Dz.U.2006.30.207 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2006 r. | Akt obowiązujący

Wymagania dla audytorów uprawnionych do weryfikacji rocznych raportów.

Dz.U.2006.23.176 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Dorohusk w województwie lubelskim.

Dz.U.2006.19.146 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie odznaki "Za opiekę nad zabytkami".

Dz.U.2006.24.181 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie odznaki honorowej "Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina".

Dz.U.2006.24.180 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Dz.U.2006.25.191 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Jedwabnego w województwie podlaskim.

Dz.U.2006.17.132 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Wierzbinek w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2006.17.133 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Nakładanie kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe.

Dz.U.2006.25.184 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Określenie trybu i terminu powiadamiania o zamiarze nieprzeznaczania do sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania.

Dz.U.2018.1294 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych.

Dz.U.2006.27.199 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Sposób wyboru, skład i struktura organizacyjna, tryb działania oraz szczegółowe zadania rady ławniczej.

Dz.U.2006.23.174 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2006 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 23/03.

Dz.U.2006.22.171 | wyrok z dnia 31 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dz.U.2006.18.143 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Pomoc na ratowanie i pomoc na restrukturyzację przedsiębiorców.

Dz.U.2006.34.239 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 39/04.

Dz.U.2006.22.170 | wyrok z dnia 30 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2006.14.102 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Międzynarodowa Umowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. Genewa.2006.01.27.

Dz.U.2012.257 | umowa międzynarodowa z dnia 27 stycznia 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!".

Dz.U.2006.20.157 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2006.16.120 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy