Law Journal

Reorganizacja Instytutu Włókien Chemicznych w Łodzi.

Dz.U.2006.49.352 | rozporządzenie z dnia 3 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Wysokość i sposób uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego.

Dz.U.2006.45.321 | rozporządzenie z dnia 3 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Wzór sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie oraz sposób jego przekazywania.

Dz.U.2006.45.320 | rozporządzenie z dnia 3 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Dz.U.2006.44.316 | rozporządzenie z dnia 3 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Legitymacja służbowa radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Dz.U.2006.41.276 | rozporządzenie z dnia 2 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Dz.U.2006.42.286 | rozporządzenie z dnia 2 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego.

Dz.U.2006.42.281 | rozporządzenie z dnia 2 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Sposób doprowadzania osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2006.44.317 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Warunki korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych.

Dz.U.2006.42.290 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep.

Dz.U.2006.42.291 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Minimalna stawka akcyzy na papierosy.

Dz.U.2006.38.263 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Jedwabnego w województwie podlaskim.

Dz.U.2006.36.247 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dorohusk w województwie lubelskim.

Dz.U.2006.36.249 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 13/05.

Dz.U.2006.38.268 | wyrok z dnia 28 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Organizacja sądów wojskowych oraz ustalenie regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów.

Dz.U.2006.42.287 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2006 r. | Akt obowiązujący

Przyznawanie nagród i wyróżnień zawodnikom nieposiadającym licencji zawodnika.

Dz.U.2006.37.258 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 21/05.

Dz.U.2006.38.267 | wyrok z dnia 27 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą.

Dz.U.2006.37.255 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalanie stanu przesyłek oraz postępowanie reklamacyjne.

Dz.U.2006.38.266 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o finansowym wspieraniu inwestycji.

Dz.U.2006.66.472 | ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o kontroli skarbowej oraz ustawa - Ordynacja podatkowa.

Dz.U.2006.66.470 | ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dz.U.2006.50.362 | ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych.

Dz.U.2006.50.361 | ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dz.U.2006.63.440 | ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o sporcie kwalifikowanym.

Dz.U.2006.64.448 | ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.

Dz.U.2006.66.471 | ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo atomowe.

Dz.U.2006.52.378 | ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo ochrony środowiska oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2006.50.360 | ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Dz.U.2006.50.363 | ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

MOP-Polska. Konwencja o pracy na morzu. Genewa.2006.02.23.

Dz.U.2013.845 | umowa międzynarodowa z dnia 23 lutego 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych.

Dz.U.2006.33.233 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Ochotnicze zgłaszanie się do zasadniczej służby wojskowej.

Dz.U.2006.38.265 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

Dz.U.2006.36.250 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Kontrola legalności zatrudnienia.

Dz.U.2006.36.245 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2006 r.

Dz.U.2006.32.222 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 1/05.

Dz.U.2006.34.243 | wyrok z dnia 21 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

Dz.U.2006.34.237 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

Dz.U.2006.34.240 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 9/05.

Dz.U.2006.34.242 | wyrok z dnia 20 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu oraz sposób jego przekazywania.

Dz.U.2006.34.241 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.

Dz.U.2006.28.204 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Dotacja przeznaczona dla niektórych podmiotów.

Dz.U.2006.64.446 | ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.

Dz.U.2006.45.319 | ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. | Akt obowiązujący