Law Journal

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.2006.95.659 | ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 11/04.

Dz.U.2006.61.437 | wyrok z dnia 4 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 16/05.

Dz.U.2006.61.438 | wyrok z dnia 4 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Dz.U.2006.60.430 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2006.63.442 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 46/05.

Dz.U.2006.61.436 | wyrok z dnia 3 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej.

Dz.U.2006.60.428 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Rodzaje instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji.

Dz.U.2006.60.429 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych.

Dz.U.2006.63.444 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Dz.U.2006.65.461 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2006.55.390 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Łotwa-Polska. Umowa o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia. Ryga.2006.03.29.

Dz.U.2008.15.93 | umowa międzynarodowa z dnia 29 marca 2006 r. | Akt obowiązujący

Łotwa-Polska. Umowa o współpracy kulturalno-edukacyjnej. Ryga.2006.03.29.

Dz.U.2008.161.1000 | umowa międzynarodowa z dnia 29 marca 2006 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu.

Dz.U.2006.58.402 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Kasy rejestrujące.

Dz.U.2006.51.375 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat za kartę pojazdu.

Dz.U.2006.59.421 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

Dz.U.2006.58.401 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Lista istotnych elementów pojazdu kompletnego.

Dz.U.2006.58.407 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Dziełu Pomocy "Ad Gentes".

Dz.U.2006.59.418 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2006 r. | Akt indywidualny

Szczegółowe warunki przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2006.59.419 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej.

Dz.U.2006.58.400 | rozporządzenie z dnia 24 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Standardy jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.

Dz.U.2019.1923 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 marca 2006 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 4/06.

Dz.U.2006.51.377 | wyrok z dnia 23 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Wzory sprawozdań sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Dz.U.2006.57.398 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej.

Dz.U.2006.52.384 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2006.50.367 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dz.U.2006.66.474 | ustawa z dnia 23 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2006.75.519 | ustawa z dnia 23 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

Dz.U.2006.58.405 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2006.50.364 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej.

Dz.U.2006.61.434 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Dz.U.2006.49.356 | rozporządzenie z dnia 21 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu.

Dz.U.2006.56.395 | rozporządzenie z dnia 21 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Udzielanie wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego.

Dz.U.2019.126 t.j. | rozporządzenie z dnia 21 marca 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2006.56.394 | rozporządzenie z dnia 21 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2006.56.391 | rozporządzenie z dnia 21 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 13/05.

Dz.U.2006.49.359 | wyrok z dnia 21 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2006 r.

Dz.U.2006.52.381 | rozporządzenie z dnia 21 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposób jej pobierania i rozliczania.

Dz.U.2006.58.406 | rozporządzenie z dnia 21 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2006.59.410 | rozporządzenie z dnia 21 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne.

Dz.U.2006.59.422 | rozporządzenie z dnia 21 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Dz.U.2006.46.331 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 17/05.

Dz.U.2006.49.358 | wyrok z dnia 20 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Wzory sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

Dz.U.2006.58.403 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Komisja społeczna do spraw podziału zezwoleń zagranicznych.

Dz.U.2006.47.344 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Brzozie w województwie kujawsko-pomorskim.

Dz.U.2006.44.313 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Cisek w województwie opolskim.

Dz.U.2006.44.314 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Wzory wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych.

Dz.U.2006.46.334 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Dz.U.2006.49.354 | rozporządzenie z dnia 17 marca 2006 r. | Akt jednorazowy