Law Journal

Wykaz linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

Dz.U.2007.61.412 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o radiofonii i telewizji.

Dz.U.2007.61.411 | ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo dewizowe oraz inne ustawy.

Dz.U.2007.61.410 | ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2007.60.406 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 29/06.

Dz.U.2007.59.405 | wyrok z dnia 26 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Dz.U.2007.59.402 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego.

Dz.U.2007.59.400 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców.

Dz.U.2007.58.397 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Oddelegowanie policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą.

Dz.U.2007.58.396 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania krajowego numeru referencyjnego.

Dz.U.2007.58.394 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2007 r. | Akt obowiązujący

Ocena tożsamości odmianowej.

Dz.U.2007.58.392 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich.

Dz.U.2007.58.391 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 47/05.

Dz.U.2007.57.390 | wyrok z dnia 19 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Tryb wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Dz.U.2007.57.388 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2007.57.387 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006.

Dz.U.2007.57.385 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.2007.57.381 | ustawa z dnia 7 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Dz.U.2007.56.378 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Dz.U.2007.56.376 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wymiary i okresy ochronne organizmów morskich oraz szczegółowe warunki wykonywania rybołówstwa morskiego.

Dz.U.2007.56.374 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2007.56.368 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dz.U.2007.56.367 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Szpitalny oddział ratunkowy.

Dz.U.2007.55.365 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Plony reprezentatywne roślin energetycznych.

Dz.U.2007.55.364 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2007.55.362 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Sposób i tryb dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.

Dz.U.2007.55.361 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 1/07.

Dz.U.2007.53.359 | wyrok z dnia 22 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 35/05.

Dz.U.2007.53.358 | wyrok z dnia 20 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wykazy, wnioski i wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dz.U.2007.53.356 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.

Dz.U.2007.53.355 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wzór wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Dz.U.2007.52.350 | rozporządzenie z dnia 9 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych.

Dz.U.2007.52.348 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Typy szkół, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego.

Dz.U.2007.52.347 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Finansowe wsparcie na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych.

Dz.U.2007.52.346 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej.

Dz.U.2007.52.345 | ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Dz.U.2007.52.344 | ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Wzór mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.

Dz.U.2007.51.342 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

Dz.U.2007.50.340 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2007.50.339 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe.

Dz.U.2007.50.337 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.2007.50.336 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U.2007.49.330 | rozporządzenie z dnia 2 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory do Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Dz.U.2007.49.329 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 8/07.

Dz.U.2007.48.327 | wyrok z dnia 13 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 54/05.

Dz.U.2007.48.326 | wyrok z dnia 12 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o pomocy społecznej.

Dz.U.2007.48.320 | ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 28/05.

Dz.U.2007.47.319 | wyrok z dnia 7 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 45/06.

Dz.U.2007.47.318 | wyrok z dnia 6 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 54/06.

Dz.U.2007.47.317 | wyrok z dnia 6 marca 2007 r. | Akt jednorazowy