Law Journal

Wprowadzenie środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zapalniczek.

Dz.U.2007.77.515 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres i kierunki działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposoby ich realizacji.

Dz.U.2007.77.514 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Szkolenia w służbie cywilnej.

Dz.U.2007.76.507 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia szczególne przysługujące niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej.

Dz.U.2007.76.506 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Mariusza Błaszczaka.

Dz.U.2007.76.504 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis bankom spółdzielczym.

Dz.U.2007.76.499 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Udzielanie niektórych ulg w ramach pomocy de minimis.

Dz.U.2007.76.498 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych.

Dz.U.2007.76.497 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej.

Dz.U.2007.76.496 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2007.75.492 | ustawa z dnia 30 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Uposażenie zasadnicze oraz dodatki do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2007.74.491 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

WHO-Polska. Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu. Genewa.2003.05.21.

Dz.U.2007.74.487 | umowa międzynarodowa z dnia 21 maja 2003 r. | Akt obowiązujący

Międzynarodowa konwencja ochrony roślin. Rzym.1951.12.06.

Dz.U.2007.73.485 t.j. | umowa międzynarodowa z dnia 6 grudnia 1951 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2007.73.484 | ustawa z dnia 16 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Wzory zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe.

Dz.U.2007.72.482 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 20/05.

Dz.U.2007.71.481 | wyrok z dnia 17 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów.

Dz.U.2007.71.480 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dz.U.2007.71.478 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacja o nieudzielaniu pomocy.

Dz.U.2007.71.475 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Finansowe wsparcie na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych.

Dz.U.2007.70.471 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Książa Wielkopolskiego w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2007.70.470 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 40/04.

Dz.U.2007.69.469 | postanowienie z dnia 11 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 19/06.

Dz.U.2007.69.468 | wyrok z dnia 2 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 40/04.

Dz.U.2007.69.467 | wyrok z dnia 28 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego.

Dz.U.2007.69.466 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Dz.U.2007.69.463 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wzory świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego.

Dz.U.2007.69.461 | rozporządzenie z dnia 26 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi.

Dz.U.2007.69.460 | rozporządzenie z dnia 26 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas stosowania rtęci i jej związków.

Dz.U.2007.69.455 | rozporządzenie z dnia 19 marca 2007 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady przeprowadzania ocen urzędników służby cywilnej.

Dz.U.2007.69.453 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie, organizacja i tryb działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego.

Dz.U.2007.69.452 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Stawki dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.

Dz.U.2007.67.446 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Portugalia-Polska. Umowa o współpracy naukowej i technicznej. Lizbona.2005.06.17.

Dz.U.2007.66.442 | umowa międzynarodowa z dnia 17 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący

Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych. 1997.12.15.

Dz.U.2007.66.438 | umowa międzynarodowa z dnia 15 grudnia 1997 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o prokuraturze, ustawa - Kodeks postępowania karnego oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2007.64.432 | ustawa z dnia 29 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o prokuraturze.

Dz.U.2007.64.431 | ustawa z dnia 29 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

Dz.U.2007.64.430 | ustawa z dnia 7 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o wykonywaniu prac podwodnych.

Dz.U.2007.64.428 | ustawa z dnia 7 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawa - Kodeks pracy.

Dz.U.2007.64.426 | ustawa z dnia 2 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.

Dz.U.2007.62.421 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 9/05.

Dz.U.2007.61.419 | wyrok z dnia 27 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 3/05.

Dz.U.2007.61.418 | wyrok z dnia 27 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dz.U.2007.61.417 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010.

Dz.U.2007.61.415 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Informacja o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacja o nieotrzymaniu pomocy.

Dz.U.2007.61.413 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2007 r. | Akt utracił moc