Law Journal

Warunki dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej.

Dz.U.2006.107.737 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Tryb rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji.

Dz.U.2006.99.690 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Samorządu Terytorialnego.

Dz.U.2006.89.617 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie oznakowania pasz.

Dz.U.2006.98.682 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pytań i tematów na egzamin notarialny.

Dz.U.2006.90.628 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację adwokacką.

Dz.U.2006.97.670 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację notarialną.

Dz.U.2006.97.672 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację radcowską.

Dz.U.2006.97.671 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Okręgowego Urzędu Górniczego w Tychach.

Dz.U.2006.90.629 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Liczbowe dane odniesienia dla mieszanin alkoholu etylowego i wody.

Dz.U.2006.106.716 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2006 r. | Akt obowiązujący

Hiszpania-Polska. Umowa o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Madryt.2006.04.18. Warszawa.2006.05.24.

Dz.U.2007.141.994 | umowa międzynarodowa z dnia 24 maja 2006 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2006.106.719 | obwieszczenie z dnia 24 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 5/05.

Dz.U.2006.94.658 | wyrok z dnia 24 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych dla przywozu lub wywozu produktów GMO.

Dz.U.2006.89.621 | rozporządzenie z dnia 24 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.

Dz.U.2006.135.949 | ustawa z dnia 24 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo geologiczne i górnicze.

Dz.U.2006.133.934 | ustawa z dnia 24 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Regulamin wewnętrznego urzędowania izb morskich.

Dz.U.2006.107.730 | rozporządzenie z dnia 23 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2005.

Dz.U.2006.98.679 | rozporządzenie z dnia 23 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 51/05.

Dz.U.2006.94.657 | wyrok z dnia 23 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami.

Dz.U.2006.89.619 | rozporządzenie z dnia 23 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zwalnianie żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływanie do odbycia tej służby w 2007 r.

Dz.U.2006.95.663 | rozporządzenie z dnia 23 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Dz.U.2006.87.610 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Wzory ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

Dz.U.2006.87.609 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego.

Dz.U.2006.94.655 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.U.2006.87.606 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Reorganizacja Instytutu Technicznych Wyrobów Włókienniczych "MORATEX".

Dz.U.2006.94.654 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2007.

Dz.U.2006.91.632 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Wysokość wynagrodzenia za czynności arbitrów.

Dz.U.2006.87.607 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

Dz.U.2006.86.595 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Regulamin postępowania przy rozpatrywaniu odwołań.

Dz.U.2006.87.603 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni.

Dz.U.2006.85.590 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 33/05.

Dz.U.2006.86.602 | wyrok z dnia 17 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Poddanie kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru.

Dz.U.2006.95.660 | rozporządzenie z dnia 16 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Dz.U.2006.85.589 | rozporządzenie z dnia 16 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Warunki uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej.

Dz.U.2006.94.653 | rozporządzenie z dnia 16 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dz.U.2006.85.588 | rozporządzenie z dnia 16 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 32/05.

Dz.U.2006.86.601 | wyrok z dnia 15 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy sposób tworzenia i ustalania ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

Dz.U.2006.92.642 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe.

Dz.U.2006.86.596 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacania gleby.

Dz.U.2006.84.583 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dz.U.2006.126.876 | ustawa z dnia 12 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2006.107.723 | ustawa z dnia 12 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawa o samorządzie województwa.

Dz.U.2006.126.875 | ustawa z dnia 12 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Dz.U.2006.107.722 | ustawa z dnia 12 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz zmiana innych ustaw.

Dz.U.2006.107.721 | ustawa z dnia 12 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej.

Dz.U.2017.877 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 maja 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 4/05.

Dz.U.2006.84.587 | wyrok z dnia 9 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 18/05.

Dz.U.2006.84.585 | wyrok z dnia 8 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 32/05.

Dz.U.2006.84.586 | wyrok z dnia 8 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Klasyfikacja części budżetowych oraz określenie ich dysponentów.

Dz.U.2006.80.558 | rozporządzenie z dnia 5 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Budownictwa.

Dz.U.2006.76.537 | rozporządzenie z dnia 5 maja 2006 r. | Akt utracił moc