Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli przez pracowników urzędów miar.

Dz.U.2006.142.1021 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Dz.U.2006.135.950 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Pasze.

Dz.U.2021.278 t.j. | ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przekazanie środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

Dz.U.2006.149.1076 | ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. | Akt obowiązujący

Spółdzielnia europejska.

Dz.U.2018.2043 t.j. | ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o świadku koronnym oraz ustawa o ochronie informacji niejawnych.

Dz.U.2006.149.1078 | ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o transporcie kolejowym.

Dz.U.2006.144.1046 | ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Aplikacja referendarska i egzamin referendarski.

Dz.U.2006.135.961 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadzór nad rynkiem finansowym.

Dz.U.2020.2059 t.j. | ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. | Akt obowiązujący

Tryb i warunki wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca.

Dz.U.2006.141.1002 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 33/05.

Dz.U.2006.141.1008 | wyrok z dnia 21 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zakres ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2006.141.1005 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Dz.U.2006.158.1124 | ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw.

Dz.U.2006.149.1075 | ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo energetyczne.

Dz.U.2006.158.1123 | ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2006.158.1122 | ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego.

Dz.U.2006.142.1024 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 40/05.

Dz.U.2006.136.970 | wyrok z dnia 20 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze.

Dz.U.2006.148.1071 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2006.132.933 | obwieszczenie z dnia 19 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy sposób ponoszenia kosztów prawa pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem postępowania.

Dz.U.2020.1226 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 lipca 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

Dz.U.2006.135.960 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2006.135.959 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres działania Ministra Budownictwa.

Dz.U.2006.131.906 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej.

Dz.U.2006.131.907 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Finansów.

Dz.U.2006.131.908 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki.

Dz.U.2006.131.909 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki Morskiej.

Dz.U.2006.131.910 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.U.2006.131.911 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.U.2006.131.912 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Obrony Narodowej.

Dz.U.2006.131.913 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.U.2006.131.914 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.U.2006.131.915 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Rozwoju Regionalnego.

Dz.U.2006.131.916 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Skarbu Państwa.

Dz.U.2006.131.917 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Sportu.

Dz.U.2006.131.918 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Sprawiedliwości.

Dz.U.2006.131.921 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2006.131.919 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.U.2006.131.920 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Środowiska.

Dz.U.2006.131.922 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Transportu.

Dz.U.2006.131.923 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Zdrowia.

Dz.U.2006.131.924 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 6/05.

Dz.U.2006.134.947 | wyrok z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 5/04.

Dz.U.2006.134.948 | wyrok z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2006.141.1001 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

Dz.U.2006.141.999 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Sposób realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Dz.U.2016.1757 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Stawki, szczegółowy sposób oraz tryb udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych.

Dz.U.2006.137.974 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2006.143.1032 | ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Dokumenty paszportowe.

Dz.U.2020.617 t.j. | ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. | Akt obowiązujący

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dz.U.2020.7 t.j. | ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szkolenie w dziedzinie uzależnień.

Dz.U.2006.132.931 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy finansowej funduszom kapitału zalążkowego.

Dz.U.2006.141.1000 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2006.149.1074 | ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2006.143.1028 | ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2006.143.1029 | ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dz.U.2006.143.1030 | ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dz.U.2006.143.1031 | ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego.

Dz.U.2006.140.994 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2006 r. | Akt obowiązujący

Środki podejmowane w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu.

Dz.U.2006.128.900 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2006 r. | Akt utracił moc