Law Journal

Rumunia-Polska. Umowa o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Bukareszt.2006.07.05.

Dz.U.2007.141.996 | umowa międzynarodowa z dnia 5 lipca 2006 r. | Akt obowiązujący

Hiszpania-Polska. Umowa o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Madryt.2006.04.18. Warszawa.2006.05.24.

Dz.U.2007.141.994 | umowa międzynarodowa z dnia 24 maja 2006 r. | Akt obowiązujący

Chorwacja-Polska. Umowa w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych. Zagrzeb.2003.09.17.

Dz.U.2007.141.992 | umowa międzynarodowa z dnia 17 września 2003 r. | Akt utracił moc

Wynagradzanie pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dz.U.2007.140.989 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dz.U.2007.140.988 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Umowa o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Warszawa.2006.08.18.

Dz.U.2007.140.985 | umowa międzynarodowa z dnia 18 sierpnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawa o finansach publicznych.

Dz.U.2007.140.984 | ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Dz.U.2007.140.983 | ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Policji.

Dz.U.2007.140.981 | ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Urządzenia radiowe nadawcze lub nadawczo-odbiorcze, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego.

Dz.U.2007.138.972 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Nagrody ministra dla nauczycieli akademickich.

Dz.U.2007.139.978 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 11/06.

Dz.U.2007.138.977 | wyrok z dnia 19 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 25/07.

Dz.U.2007.138.976 | wyrok z dnia 18 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 16/06.

Dz.U.2007.138.975 | wyrok z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 19/04.

Dz.U.2007.138.974 | wyrok z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.

Dz.U.2007.138.973 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Udzielanie przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

Dz.U.2007.138.969 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Sposób znakowania żywności wartością odżywczą.

Dz.U.2007.137.967 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.2007.137.965 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granic niektórych gmin i miast oraz nadanie miejscowościom statusu miasta.

Dz.U.2007.136.961 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2007.136.959 | ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo własności przemysłowej.

Dz.U.2007.136.958 | ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym.

Dz.U.2007.136.957 | ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o muzeach.

Dz.U.2007.136.956 | ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

Dz.U.2007.136.955 | ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.

Dz.U.2007.135.954 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres działania Ministra Sportu i Turystyki.

Dz.U.2007.135.953 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu.

Dz.U.2007.135.952 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Konwencja w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania. Montreal.1991.03.01.

Dz.U.2007.135.948 | umowa międzynarodowa z dnia 1 marca 1991 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 61/06.

Dz.U.2007.134.947 | wyrok z dnia 16 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną.

Dz.U.2007.134.946 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granicy portu morskiego we Władysławowie od strony morza, redy i lądu.

Dz.U.2007.134.942 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący

Właściwość miejscowa i rzeczowa delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dz.U.2007.134.939 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców.

Dz.U.2007.134.937 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Kontrola w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dz.U.2007.134.936 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Sposób obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.

Dz.U.2007.134.935 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych.

Dz.U.2007.134.934 | ustawa z dnia 5 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 7/06.

Dz.U.2007.133.933 | rezolucja z dnia 12 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Szczególne wymagania higieniczne w zakresie transportu morskiego luzem cukru, olejów płynnych i tłuszczów.

Dz.U.2007.133.931 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Sposób i warunki prowadzenia inwentaryzacji przez wnioskodawców.

Dz.U.2007.133.929 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Warunki emitowania obligacji skarbowych uprawniających do określonych świadczeń niepieniężnych.

Dz.U.2007.133.926 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

Dz.U.2007.133.925 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wymagania weterynaryjne przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Dz.U.2007.132.919 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Stawki opłat za zważenie i pomiar surowców.

Dz.U.2007.132.918 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2007.132.914 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Wymagania dotyczące rejestracji dawek indywidualnych.

Dz.U.2007.131.913 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

Dz.U.2007.131.912 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Podstawowe wymagania dotyczące terenów kontrolowanych i nadzorowanych.

Dz.U.2007.131.910 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych.

Dz.U.2007.130.909 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne.

Dz.U.2007.130.907 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy