Law Journal

Zm.: ustawa o dodatkach mieszkaniowych.

Dz.U.2006.208.1535 | ustawa z dnia 22 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.2006.208.1534 | ustawa z dnia 22 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o kontroli skarbowej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2006.191.1413 | ustawa z dnia 22 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku rolnym.

Dz.U.2006.191.1412 | ustawa z dnia 22 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Dz.U.2006.208.1536 | ustawa z dnia 22 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.2006.190.1400 | ustawa z dnia 22 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2006.191.1414 | ustawa z dnia 22 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Podział części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2007.

Dz.U.2006.169.1208 | rozporządzenie z dnia 21 września 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dz.U.2006.178.1318 | rozporządzenie z dnia 21 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Stypendia sportowe dla członków kadry narodowej.

Dz.U.2006.169.1213 | rozporządzenie z dnia 20 września 2006 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.U.2006.169.1203 | rozporządzenie z dnia 20 września 2006 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

Dz.U.2015.34 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 września 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 63/05.

Dz.U.2006.170.1224 | wyrok z dnia 20 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Wzór legitymacji służbowej pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Dz.U.2006.173.1245 | rozporządzenie z dnia 20 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.

Dz.U.2006.169.1204 | rozporządzenie z dnia 20 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Podział części regionalnej subwencji ogólnej dla województw na rok 2007.

Dz.U.2006.169.1206 | rozporządzenie z dnia 19 września 2006 r. | Akt utracił moc

Szczególne uprawnienia żołnierzy w czynnej służbie wojskowej do przejazdów na koszt wojska.

Dz.U.2014.207 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 września 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 7/05.

Dz.U.2006.170.1223 | wyrok z dnia 19 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

Dz.U.2006.169.1207 | rozporządzenie z dnia 19 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej.

Dz.U.2006.169.1214 | rozporządzenie z dnia 19 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposób udostępniania informacji z tego rejestru.

Dz.U.2006.178.1316 | rozporządzenie z dnia 18 września 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 27/05.

Dz.U.2006.170.1221 | wyrok z dnia 18 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 15/05.

Dz.U.2006.170.1222 | wyrok z dnia 18 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Dz.U.2006.168.1198 | rozporządzenie z dnia 18 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Podział części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2007.

Dz.U.2006.169.1205 | rozporządzenie z dnia 15 września 2006 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2006.166.1183 | obwieszczenie z dnia 14 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 55/05.

Dz.U.2006.167.1194 | wyrok z dnia 12 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 21/05.

Dz.U.2006.167.1195 | wyrok z dnia 12 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 r.

Dz.U.2006.171.1227 | rozporządzenie z dnia 12 września 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2006.165.1175 | rozporządzenie z dnia 12 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Środki odurzające, substancje psychotropowe, prekursory kategorii 1 i preparaty zawierające te środki lub substancje.

Dz.U.2021.166 t.j. | rozporządzenie z dnia 11 września 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 14/06.

Dz.U.2006.167.1193 | wyrok z dnia 11 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Umowa o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych. Helsinki.2009.09.09.

Dz.U.2016.1282 | umowa międzynarodowa z dnia 9 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Finansowe wsparcie rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania.

Dz.U.2021.403 t.j. | ustawa z dnia 8 września 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Dz.U.2020.882 t.j. | ustawa z dnia 8 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Uposażenie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2006.167.1189 | rozporządzenie z dnia 8 września 2006 r. | Akt utracił moc

Wymagania jakościowe dla biopaliw ciekłych.

Dz.U.2006.166.1182 | rozporządzenie z dnia 8 września 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2006.200.1471 | ustawa z dnia 8 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.

Dz.U.2006.167.1185 | rozporządzenie z dnia 8 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o kulturze fizycznej.

Dz.U.2006.208.1531 | ustawa z dnia 8 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 60/05.

Dz.U.2006.167.1192 | wyrok z dnia 7 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Dz.U.2006.159.1127 | ustawa z dnia 6 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Określenie limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2007 r. na rzecz obrony.

Dz.U.2006.164.1153 | rozporządzenie z dnia 5 września 2006 r. | Akt utracił moc

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007.

Dz.U.2006.170.1219 | rozporządzenie z dnia 5 września 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 51/05.

Dz.U.2006.165.1180 | wyrok z dnia 5 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Podmioty przeprowadzające analizy antydopingowe.

Dz.U.2006.169.1212 | rozporządzenie z dnia 4 września 2006 r. | Akt utracił moc

Tryb, sposób i warunki współfinansowania inwestycji kolejowych w transporcie intermodalnym.

Dz.U.2006.162.1150 | rozporządzenie z dnia 4 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 2/06.

Dz.U.2006.164.1168 | wyrok z dnia 4 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 7/05.

Dz.U.2006.164.1167 | wyrok z dnia 4 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności.

Dz.U.2006.165.1179 | rozporządzenie z dnia 4 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 14/05.

Dz.U.2006.164.1166 | wyrok z dnia 1 września 2006 r. | Akt jednorazowy