Law Journal

Zm.: ustawa o transporcie drogowym oraz ustawa - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.2006.235.1701 | ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Opłata skarbowa.

Dz.U.2020.1546 t.j. | ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt obowiązujący

Świadczenie pieniężne i uprawnienia przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Dz.U.2020.684 t.j. | ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Kodeks karny oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2006.226.1648 | ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2006.235.1699 | ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz.U.2006.217.1589 | ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku rolnym oraz ustawa o podatku leśnym.

Dz.U.2006.249.1825 | ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o świadczeniach rodzinnych.

Dz.U.2006.222.1630 | ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Dz.U.2006.249.1826 | ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Dz.U.2006.225.1636 | ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2006.217.1588 | ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dz.U.2006.222.1629 | ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2006.217.1590 | ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 23/05.

Dz.U.2006.209.1550 | wyrok z dnia 15 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r.

Dz.U.2006.207.1530 | obwieszczenie z dnia 15 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów.

Dz.U.2006.220.1610 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Stawka płatności cukrowej w 2006 r.

Dz.U.2006.207.1526 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 41/04.

Dz.U.2006.213.1569 | wyrok z dnia 14 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Rejony uprawy tytoniu.

Dz.U.2006.209.1547 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Sposób oznaczania partii materiału siewnego.

Dz.U.2006.209.1546 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego.

Dz.U.2006.210.1551 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Przyznanie specjalnej akredytacji jednostce koordynującej w ramach wspólnej polityki rolnej.

Dz.U.2006.204.1508 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Reorganizacja Centralnego Laboratorium Naftowego w Warszawie.

Dz.U.2006.202.1488 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 30/06.

Dz.U.2006.206.1522 | wyrok z dnia 8 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.U.2006.203.1496 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2006 r. | Akt obowiązujący

Stawka dopłat do powierzchni upraw roślin wykorzystywanych na cele energetyczne w 2006 r.

Dz.U.2006.207.1525 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki udzielania pomocy na restrukturyzację w formie poręczeń i gwarancji.

Dz.U.2006.214.1571 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 42/05.

Dz.U.2006.206.1521 | wyrok z dnia 7 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości.

Dz.U.2006.211.1556 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Metody badania jakości paliw ciekłych.

Dz.U.2006.220.1606 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dz.U.2006.203.1494 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Wymiary i okresy ochronne organizmów morskich oraz szczegółowe warunki wykonywania rybołówstwa morskiego.

Dz.U.2006.202.1489 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 31/06.

Dz.U.2006.202.1493 | wyrok z dnia 3 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie.

Dz.U.2006.210.1554 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Dokumentacja przebiegu studiów.

Dz.U.2006.224.1634 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Dokumenty, które powinny znajdować się w pojeździe kolejowym.

Dz.U.2007.9.63 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2006 r. | Akt obowiązujący

Katowicka specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2006.202.1485 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie Instytutowi Zootechniki w Krakowie statusu państwowego instytutu badawczego.

Dz.U.2006.202.1484 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Tryb przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.U.2006.202.1486 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego.

Dz.U.2006.210.1553 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykorzystania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia.

Dz.U.2006.206.1520 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu.

Dz.U.2006.203.1503 | rozporządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep.

Dz.U.2006.205.1512 | rozporządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Dz.U.2006.226.1655 | rozporządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiana osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Świnoujściu.

Dz.U.2006.206.1515 | rozporządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych.

Dz.U.2006.206.1517 | rozporządzenie z dnia 30 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób postępowania z dokumentami elektronicznymi.

Dz.U.2006.206.1518 | rozporządzenie z dnia 30 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Wykonywanie przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zadań z zakresu służby cywilnej.

Dz.U.2006.198.1456 | rozporządzenie z dnia 30 października 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 10/06.

Dz.U.2006.202.1492 | wyrok z dnia 30 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 36/05.

Dz.U.2006.202.1491 | wyrok z dnia 30 października 2006 r. | Akt jednorazowy