Law Journal

Zm.: ustawa o pomocy społecznej.

Dz.U.2006.249.1831 | ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Konsulowie honorowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2006.239.1735 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych.

Dz.U.2006.230.1680 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatkach i opłatach lokalnych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2006.249.1828 | ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dz.U.2007.7.48 | ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw.

Dz.U.2006.245.1775 | ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2006.

Dz.U.2006.225.1639 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów.

Dz.U.2006.236.1707 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wykaz cen urzędowych hurtowych na produkty lecznicze i wyroby medyczne nabywane przez zakłady lecznictwa zamkniętego.

Dz.U.2006.231.1686 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 25/05.

Dz.U.2006.229.1675 | wyrok z dnia 6 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

New Zasady prowadzenia polityki rozwoju.

Dz.U.2021.1057 t.j. | ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o Polskiej Agencji Prasowej.

Dz.U.2007.7.47 | ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dz.U.2006.249.1827 | ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Dz.U.2006.236.1704 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Pomorska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2006.228.1667 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.

Dz.U.2006.239.1739 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Sposób uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa.

Dz.U.2006.230.1682 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie formacji obrony cywilnej.

Dz.U.2006.230.1679 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Wałbrzyska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2006.236.1705 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 2/06.

Dz.U.2006.227.1666 | wyrok z dnia 5 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 35/05.

Dz.U.2006.227.1665 | wyrok z dnia 4 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zarządzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2006.222.1631 | postanowienie z dnia 4 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Sposób prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposób ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze.

Dz.U.2006.228.1671 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

Dz.U.2006.228.1670 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Legalne jednostki miar.

Dz.U.2006.225.1638 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Stawki pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku.

Dz.U.2006.221.1616 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2006 r. | Akt obowiązujący

Wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2007 r.

Dz.U.2006.225.1637 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Opakowania materiału siewnego, które uznaje się za małe opakowania WE.

Dz.U.2006.239.1733 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 51/06.

Dz.U.2006.226.1657 | wyrok z dnia 29 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kwoty ulgi uczniowskiej.

Dz.U.2006.218.1595 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U.2006.218.1594 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie poboru w 2007 r.

Dz.U.2006.221.1628 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Stawki opłat produktowych.

Dz.U.2006.225.1645 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 31/05.

Dz.U.2006.220.1614 | wyrok z dnia 28 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 19/05.

Dz.U.2006.226.1656 | wyrok z dnia 28 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Sporządzanie i doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Dz.U.2006.227.1664 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 47/04.

Dz.U.2006.220.1613 | wyrok z dnia 27 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2006.212.1558 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej.

Dz.U.2006.226.1654 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych.

Dz.U.2006.226.1652 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Tarnobrzeska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2006.215.1581 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy niezawodowych.

Dz.U.2006.214.1580 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Określenie kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Dz.U.2006.220.1604 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki, sposób i tryb udzielania pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku.

Dz.U.2006.208.1543 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych.

Dz.U.2006.230.1678 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy