Law Journal

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

Dz.U.2007.240.1754 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie grypy ptaków.

Dz.U.2007.239.1752 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Środki podejmowane w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Dz.U.2007.239.1751 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Daszyna w województwie łódzkim.

Dz.U.2007.239.1750 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Wizy dla cudzoziemców.

Dz.U.2007.238.1749 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Żurawica w województwie podkarpackim.

Dz.U.2007.237.1748 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza miasta Lębork w województwie pomorskim.

Dz.U.2007.237.1747 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza miasta Kościerzyna w województwie pomorskim.

Dz.U.2007.237.1746 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Głubczyc w województwie opolskim.

Dz.U.2007.237.1745 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie gatunków lub grup gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi.

Dz.U.2007.236.1744 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Dz.U.2007.236.1739 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów.

Dz.U.2007.236.1738 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 6/06.

Dz.U.2007.235.1735 | wyrok z dnia 11 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 43/07.

Dz.U.2007.235.1734 | wyrok z dnia 10 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Tryb dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego.

Dz.U.2007.235.1730 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora.

Dz.U.2007.235.1728 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2007.235.1727 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Nagrody i zapomogi dla Strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2007.234.1725 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej.

Dz.U.2007.234.1719 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych.

Dz.U.2007.233.1718 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

Dz.U.2007.233.1717 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia oraz sposób jej uiszczania.

Dz.U.2007.233.1716 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą.

Dz.U.2007.233.1714 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).

Dz.U.2007.233.1713 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Kunice w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2007.232.1712 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Brzegu Dolnego w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2007.232.1711 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Włochy-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji. Rzym.2005.07.12.

Dz.U.2007.232.1707 | umowa międzynarodowa z dnia 12 lipca 2005 r. | Akt obowiązujący

Umowa w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej. Bratysława.2005.05.30.

Dz.U.2007.232.1705 | umowa międzynarodowa z dnia 30 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 36/06.

Dz.U.2007.231.1704 | wyrok z dnia 5 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 26/05.

Dz.U.2007.231.1703 | wyrok z dnia 4 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 45/06.

Dz.U.2007.230.1699 | wyrok z dnia 3 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 39/07.

Dz.U.2007.230.1698 | wyrok z dnia 28 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Sposób i tryb działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Dz.U.2007.230.1695 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Turnusy rehabilitacyjne.

Dz.U.2007.230.1694 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Wyłączenie niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

Dz.U.2007.230.1691 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

Dz.U.2007.229.1690 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Chile-Polska. Umowa o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej. Santiago.2006.10.13.

Dz.U.2007.229.1688 | umowa międzynarodowa z dnia 13 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Macedonia-Polska. Umowa o zabezpieczeniu społecznym. Warszawa.2006.04.06.

Dz.U.2007.229.1686 | umowa międzynarodowa z dnia 6 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Proces odzysku R10.

Dz.U.2007.228.1685 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 43/06.

Dz.U.2007.227.1680 | wyrok z dnia 29 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie niektórych pełnomocników Rządu.

Dz.U.2007.227.1677 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Kultura fizyczna.

Dz.U.2007.226.1675 t.j. | ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o doradztwie podatkowym.

Dz.U.2007.226.1674 | ustawa z dnia 24 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 39/06.

Dz.U.2007.225.1673 | wyrok z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 18/05.

Dz.U.2007.225.1672 | wyrok z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 24/06.

Dz.U.2007.225.1671 | wyrok z dnia 26 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 57/05.

Dz.U.2007.225.1670 | wyrok z dnia 20 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Uzyskiwanie i sporządzanie informacji o kandydacie na stanowisko asesora sądowego.

Dz.U.2007.225.1669 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Uzyskiwanie i sporządzanie informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Dz.U.2007.225.1668 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.2007.225.1667 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zarządzenie środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków.

Dz.U.2007.225.1665 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową.

Dz.U.2007.225.1664 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta Gminy Elbląg w województwie warmińsko-mazurskim.

Dz.U.2007.224.1661 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2007 r. | Akt utracił moc