Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Dz.U.2007.14.88 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o pomocy społecznej.

Dz.U.2007.36.226 | ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o systemie informacji oświatowej oraz ustawa o systemie oświaty.

Dz.U.2007.42.273 | ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo bankowe.

Dz.U.2007.42.272 | ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo dewizowe oraz inne ustawy.

Dz.U.2007.61.410 | ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Ustawa budżetowa na rok 2007.

Dz.U.2007.15.90 | ustawa z dnia 25 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.

Dz.U.2007.23.143 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przekształcenia Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w jednostkę budżetową.

Dz.U.2007.17.102 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Legitymacja służbowa oraz inne dokumenty funkcjonariusza Służby Więziennej.

Dz.U.2007.40.257 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Limity tolerancji zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych.

Dz.U.2007.20.120 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

Dz.U.2007.13.82 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Wykaz towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej.

Dz.U.2007.20.122 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Dopuszczalne zawartości substancji niepożądanych w paszach.

Dz.U.2007.20.119 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Wykaz substancji zabronionych.

Dz.U.2007.18.110 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez wywiad skarbowy.

Dz.U.2007.13.84 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie integrowanej produkcji.

Dz.U.2007.23.139 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Dz.U.2007.13.85 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Biuletyn Informacji Publicznej.

Dz.U.2007.10.68 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Umundurowanie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2007.40.253 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Umundurowanie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2007.40.254 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Wypadki i incydenty lotnicze.

Dz.U.2017.1995 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Egzamin do państwowego zasobu kadrowego.

Dz.U.2007.6.42 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla niektórych paliw ciekłych.

Dz.U.2007.8.61 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2007.12.78 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2007.12.77 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2007.12.76 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.

Dz.U.2007.12.75 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie członków Rady Służby Publicznej.

Dz.U.2007.7.52 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 5/06.

Dz.U.2007.10.70 | wyrok z dnia 16 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego.

Dz.U.2007.18.111 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki funkcjonowania systemów ciepłowniczych.

Dz.U.2007.16.92 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 19/06.

Dz.U.2007.10.69 | wyrok z dnia 15 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Drogowe spółki specjalnego przeznaczenia.

Dz.U.2019.1348 t.j. | ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Wysokość opłat za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu.

Dz.U.2007.8.62 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz.

Dz.U.2007.18.106 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.2007.20.116 | ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o działach administracji rządowej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2007.21.125 | ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

Dz.U.2007.35.215 | ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2007.17.95 | ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych.

Dz.U.2007.17.96 | ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o sporcie kwalifikowanym oraz ustawa o kulturze fizycznej.

Dz.U.2007.34.206 | ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ustanowieniu dnia 1 maja świętem państwowym.

Dz.U.2007.35.214 | ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

Dz.U.2007.35.216 | ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Dz.U.2007.23.138 | ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

Dz.U.2007.23.137 | ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 5/05.

Dz.U.2007.7.58 | wyrok z dnia 9 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin.

Dz.U.2007.7.57 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zakres opieki medycznej nad zawodnikami kadry narodowej osób niepełnosprawnych oraz kadry paraolimpijskiej.

Dz.U.2007.7.56 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Określenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2007.3.25 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc