Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dz.U.2007.36.229 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks cywilny.

Dz.U.2007.80.538 | ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Dz.U.2007.52.344 | ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o radiofonii i telewizji.

Dz.U.2007.61.411 | ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej.

Dz.U.2007.52.345 | ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o pomocy społecznej.

Dz.U.2007.48.320 | ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006.

Dz.U.2007.36.227 | ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Dziwnowa w województwie zachodniopomorskim.

Dz.U.2007.26.174 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Sycowa w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2007.26.175 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Dzierżoniów w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2007.26.176 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin pracy Rady do Spraw Monitoringu Żywności i Żywienia.

Dz.U.2007.41.270 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Dz.U.2007.33.205 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Wzory wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych.

Dz.U.2007.44.286 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 46/05.

Dz.U.2007.27.187 | wyrok z dnia 13 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zasady kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.

Dz.U.2007.44.285 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Dz.U.2007.35.220 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Wykaz leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokość odpłatności za leki uzupełniające.

Dz.U.2007.31.202 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych.

Dz.U.2007.24.148 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Dz.U.2007.35.222 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Dz.U.2007.24.147 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Dotacja przedmiotowa do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych.

Dz.U.2007.27.180 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Sporządzanie niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki.

Dz.U.2007.27.185 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Dotacja przedmiotowa do krajowych przewozów pasażerskich.

Dz.U.2007.27.179 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 25/06.

Dz.U.2007.23.144 | wyrok z dnia 6 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu uzbrojenia.

Dz.U.2007.34.212 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta Gminy Winnica w województwie mazowieckim.

Dz.U.2007.17.101 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Słupska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2007.26.169 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania dotyczące formy i treści wzorcowych i roboczych medycznych procedur radiologicznych.

Dz.U.2007.24.161 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Warmińsko-mazurska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2007.26.170 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2007.26.171 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2007.26.172 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2007.26.173 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2007.17.99 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych.

Dz.U.2007.24.153 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Mielecka specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2007.26.163 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Pasze lecznicze nieprzeznaczone do obrotu.

Dz.U.2007.24.157 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Ramowy program kursów nauki języka polskiego dla uchodźców.

Dz.U.2007.35.221 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Starachowicka specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2007.26.164 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Suwalska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2007.26.165 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania i jakości materiału siewnego.

Dz.U.2007.29.189 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2007.26.166 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2007.26.167 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Dz.U.2007.21.126 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji.

Dz.U.2007.24.158 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2007.26.168 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Egzamin ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.

Dz.U.2007.27.182 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego.

Dz.U.2007.27.181 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Krakowska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2007.17.97 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Sposób pobierania próbek biopaliw ciekłych u rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek.

Dz.U.2007.24.150 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Sposób pobierania próbek gazu skroplonego (LPG).

Dz.U.2007.44.279 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy tryb dokonywania kontroli uczelni i związków uczelni.

Dz.U.2007.24.151 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Urlopy funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.U.2007.17.100 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Wzór zlecenia na wprowadzenie do obrotu pasz leczniczych i produktów pośrednich.

Dz.U.2007.24.155 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych.

Dz.U.2007.14.86 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2007.17.98 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Przetarg oraz konkurs na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych.

Dz.U.2007.19.114 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców.

Dz.U.2007.24.160 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Oddelegowanie policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą.

Dz.U.2007.58.396 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

Dz.U.2007.20.118 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 28 stycznia 2007 r.

Dz.U.2007.17.105 | obwieszczenie z dnia 29 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dz.U.2012.1164 t.j. | ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Radziłów w województwie podlaskim.

Dz.U.2007.13.83 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Reorganizacja Instytutu Włókien Naturalnych.

Dz.U.2007.21.127 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc