Law Journal

Warunki i zakres dostępu do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska.

Dz.U.2007.79.537 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 40/04.

Dz.U.2007.69.469 | postanowienie z dnia 11 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2007.80.542 | ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Pomoc publiczna na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców.

Dz.U.2007.80.543 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

Dz.U.2020.1270 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2007 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dz.U.2007.71.478 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa.

Dz.U.2007.78.528 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego.

Dz.U.2007.69.466 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służby wojskowej.

Dz.U.2007.79.535 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady przeprowadzania ocen urzędników służby cywilnej.

Dz.U.2007.69.453 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie, organizacja i tryb działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego.

Dz.U.2007.69.452 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Wzory zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe.

Dz.U.2007.72.482 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów.

Dz.U.2007.71.480 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacja o nieudzielaniu pomocy.

Dz.U.2007.71.475 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

Dz.U.2007.80.544 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Deklaracje na podatek od środków transportowych składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dz.U.2007.79.533 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Mieszanki paszowe dietetyczne.

Dz.U.2013.923 t.j. | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum.

Dz.U.2020.1569 t.j. | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 19/06.

Dz.U.2007.69.468 | wyrok z dnia 2 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zasady podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych.

Dz.U.2007.79.534 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Warunki i sposób współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi.

Dz.U.2007.77.519 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Dz.U.2007.93.621 | ustawa z dnia 30 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2007.80.541 | ustawa z dnia 30 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2007.75.492 | ustawa z dnia 30 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dz.U.2007.61.417 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2007.57.387 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Dz.U.2007.69.463 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Dz.U.2007.56.376 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o prokuraturze, ustawa - Kodeks postępowania karnego oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2007.64.432 | ustawa z dnia 29 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o prokuraturze.

Dz.U.2007.64.431 | ustawa z dnia 29 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o adwokaturze i niektóre inne ustawy.

Dz.U.2007.80.540 | ustawa z dnia 29 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Dz.U.2007.56.378 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010.

Dz.U.2007.61.415 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2007.56.368 | rozporządzenie z dnia 28 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 40/04.

Dz.U.2007.69.467 | wyrok z dnia 28 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 3/05.

Dz.U.2007.61.418 | wyrok z dnia 27 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 9/05.

Dz.U.2007.61.419 | wyrok z dnia 27 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dz.U.2007.56.367 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Sposób prowadzenia nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi.

Dz.U.2007.69.460 | rozporządzenie z dnia 26 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 29/06.

Dz.U.2007.59.405 | wyrok z dnia 26 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wzory świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego.

Dz.U.2007.69.461 | rozporządzenie z dnia 26 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Metody badania jakości gazu skroplonego (LPG).

Dz.U.2013.1059 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 marca 2007 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wymagania dotyczące rejestracji dawek indywidualnych.

Dz.U.2007.131.913 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2007 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.

Dz.U.2007.62.421 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Wymiary i okresy ochronne organizmów morskich oraz szczegółowe warunki wykonywania rybołówstwa morskiego.

Dz.U.2007.56.374 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 1/07.

Dz.U.2007.53.359 | wyrok z dnia 22 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.

Dz.U.2007.53.355 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Informacja o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacja o nieotrzymaniu pomocy.

Dz.U.2007.61.413 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2007 r. | Akt utracił moc