Law Journal

Wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Dz.U.2007.102.693 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Towary niebezpieczne, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia.

Dz.U.2007.107.742 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalanie wartości wskaźnika hałasu LDWN.

Dz.U.2007.106.729 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Włochy-Polska. Umowa o współpracy w zwalczaniu przestępczości. Warszawa.2007.06.04.

Dz.U.2009.133.1093 | umowa międzynarodowa z dnia 4 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Sposób ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Dz.U.2007.114.784 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dz.U.2007.107.735 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych.

Dz.U.2007.107.741 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana obszaru i osoby zarządzającego składem wolnocłowym na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Dz.U.2007.107.734 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Bułgaria-Polska. Protokół o przeglądzie umów dwustronnych. Sofia.2007.05.31.

Dz.U.2014.1044 | umowa międzynarodowa z dnia 31 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".

Dz.U.2007.103.711 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 68/06.

Dz.U.2007.106.731 | wyrok z dnia 30 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej.

Dz.U.2007.97.642 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2007.105.716 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Oznakowanie pasz.

Dz.U.2007.102.703 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 20/06.

Dz.U.2007.105.721 | wyrok z dnia 29 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 8/06.

Dz.U.2007.105.720 | wyrok z dnia 29 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2006.

Dz.U.2007.102.697 | rozporządzenie z dnia 28 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Finlandia-Polska. Umowa o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Warszawa.2007.05.25.

Dz.U.2008.121.780 | umowa międzynarodowa z dnia 25 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Warunki i zakres dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

Dz.U.2007.101.687 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Zakres informacji oraz wzory formularzy służące do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.

Dz.U.2007.101.686 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Zasady sporządzania raportu wojewódzkiego.

Dz.U.2007.101.688 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Dz.U.2007.101.677 | rozporządzenie z dnia 24 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2007.112.769 | ustawa z dnia 24 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2007.107.732 | ustawa z dnia 24 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz ustawa o podatku rolnym.

Dz.U.2007.109.747 | ustawa z dnia 24 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2007.120.818 | ustawa z dnia 24 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Reorganizacja Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza.

Dz.U.2007.102.700 | rozporządzenie z dnia 23 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Reorganizacja Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni.

Dz.U.2007.102.701 | rozporządzenie z dnia 23 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Sposób ustalania numeru identyfikacyjnego zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone pasze.

Dz.U.2007.99.670 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Udzielanie niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia.

Dz.U.2007.93.622 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granicy portu morskiego w Kątach Rybackich od strony lądu.

Dz.U.2007.101.680 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 42/05.

Dz.U.2007.98.656 | wyrok z dnia 22 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 36/06.

Dz.U.2007.98.657 | wyrok z dnia 22 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Wzór licencji połowowej.

Dz.U.2007.95.629 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Wzór specjalnego zezwolenia połowowego.

Dz.U.2007.95.630 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007.

Dz.U.2007.98.648 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2007.97.641 | rozporządzenie z dnia 21 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości.

Dz.U.2007.98.655 | rozporządzenie z dnia 21 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Określenie organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju.

Dz.U.2007.99.669 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2008.

Dz.U.2007.94.628 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Wzór deklaracji zgodności w zakresie obronności i bezpieczeństwa.

Dz.U.2007.98.651 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2007.97.640 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Recepty lekarskie.

Dz.U.2007.97.646 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2007 r. | Akt utracił moc