Law Journal

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 25/07.

Dz.U.2007.138.976 | wyrok z dnia 18 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Kontrola w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dz.U.2007.134.936 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Sposób obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.

Dz.U.2007.134.935 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Właściwość miejscowa i rzeczowa delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dz.U.2007.134.939 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 16/06.

Dz.U.2007.138.975 | wyrok z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 19/04.

Dz.U.2007.138.974 | wyrok z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców.

Dz.U.2007.134.937 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Dz.U.2007.144.1016 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.

Dz.U.2007.138.973 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 61/06.

Dz.U.2007.134.947 | wyrok z dnia 16 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych.

Dz.U.2007.130.909 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 7/06.

Dz.U.2007.133.933 | rezolucja z dnia 12 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

Dz.U.2007.133.925 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną.

Dz.U.2007.134.946 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Nawozy i nawożenie.

Dz.U.2021.76 t.j. | ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Warunki emitowania obligacji skarbowych uprawniających do określonych świadczeń niepieniężnych.

Dz.U.2007.133.926 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 50/06.

Dz.U.2007.128.903 | wyrok z dnia 10 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Dz.U.2007.127.882 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Znakowanie środków spożywczych.

Dz.U.2014.774 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2007 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wymagania weterynaryjne przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Dz.U.2007.132.919 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 30/06.

Dz.U.2007.128.902 | wyrok z dnia 9 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych.

Dz.U.2016.1192 t.j. | ustawa z dnia 6 lipca 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nadanie nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Dz.U.2007.146.1019 | ustawa z dnia 6 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory burmistrza Niemodlina w województwie opolskim.

Dz.U.2007.123.852 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Sposób i warunki prowadzenia inwentaryzacji przez wnioskodawców.

Dz.U.2007.133.929 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Szczególne wymagania higieniczne w zakresie transportu morskiego luzem cukru, olejów płynnych i tłuszczów.

Dz.U.2007.133.931 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granicy portu morskiego we Władysławowie od strony morza, redy i lądu.

Dz.U.2007.134.942 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2007.176.1237 | ustawa z dnia 6 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy w uczelniach.

Dz.U.2007.128.897 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Stawki opłat za zważenie i pomiar surowców.

Dz.U.2007.132.918 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Dz.U.2007.147.1029 | ustawa z dnia 5 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych.

Dz.U.2007.134.934 | ustawa z dnia 5 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Minimalna stawka akcyzy na papierosy.

Dz.U.2007.128.888 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej "Grupom Apostolskim - Ruchowi Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej".

Dz.U.2007.126.878 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Urządzenia radiowe nadawcze lub nadawczo-odbiorcze, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego.

Dz.U.2007.138.972 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 1/06.

Dz.U.2007.124.872 | wyrok z dnia 3 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Dz.U.2007.128.895 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 41/05.

Dz.U.2007.124.871 | wyrok z dnia 2 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Międzynarodowe przemieszczanie odpadów.

Dz.U.2020.1792 t.j. | ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Organizacja hodowli i rozród zwierząt gospodarskich.

Dz.U.2017.2132 t.j. | ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wykaz przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych.

Dz.U.2013.1122 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2007 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zakaz stosowania materiału siewnego określonych odmian kukurydzy wpisanych do wspólnotowego katalogu.

Dz.U.2007.124.862 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne.

Dz.U.2007.130.907 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy