Law Journal

Wyznaczenie jednostki organizacyjnej, w której funkcjonuje biuro wymiany informacji o podatku VAT.

Dz.U.2008.211.1330 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7%.

Dz.U.2008.211.1329 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Reklama produktów leczniczych.

Dz.U.2008.210.1327 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2008 r. | Akt obowiązujący

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2009 r.

Dz.U.2008.210.1326 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2008.210.1323 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2008.209.1320 | ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dz.U.2008.209.1319 | ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Ordynacja podatkowa oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2008.209.1318 | ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Komitet Stabilności Finansowej.

Dz.U.2008.209.1317 | ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz zmiana innych ustaw.

Dz.U.2008.209.1315 | ustawa z dnia 23 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 47/07.

Dz.U.2008.208.1314 | wyrok z dnia 18 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Dz.U.2008.208.1313 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Dz.U.2008.208.1312 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Dz.U.2008.208.1311 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2008.208.1310 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Dz.U.2008.208.1309 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2008.208.1308 | ustawa z dnia 24 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 33/07.

Dz.U.2008.207.1307 | wyrok z dnia 17 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 62/06.

Dz.U.2008.207.1306 | wyrok z dnia 17 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

Dz.U.2008.207.1304 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Wzory deklaracji podatkowych dla podatku od gier.

Dz.U.2008.207.1302 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie kwoty subwencji dla partii politycznej albo koalicji wyborczej.

Dz.U.2008.207.1301 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Dz.U.2008.207.1299 | rozporządzenie z dnia 30 października 2008 r. | Akt utracił moc

Ochrona fizyczna materiałów jądrowych i obiektów jądrowych.

Dz.U.2008.207.1295 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2008 r. | Akt obowiązujący

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU).

Dz.U.2008.207.1293 | rozporządzenie z dnia 29 października 2008 r. | Akt utracił moc

Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

Dz.U.2008.206.1291 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Świadectwa operatora urządzeń radiowych.

Dz.U.2008.206.1290 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo budowlane.

Dz.U.2008.206.1287 | ustawa z dnia 8 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Określenie wysokości opłat za krew i jej składniki w 2009 r.

Dz.U.2008.205.1286 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

Dz.U.2008.205.1284 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Sposób ewidencji materiałów bibliotecznych.

Dz.U.2008.205.1283 | rozporządzenie z dnia 29 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 79/06.

Dz.U.2008.203.1276 | wyrok z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów.

Dz.U.2008.203.1274 | rozporządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej".

Dz.U.2008.203.1273 | rozporządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt indywidualny

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Granicznej.

Dz.U.2008.203.1272 | rozporządzenie z dnia 28 października 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa.

Dz.U.2008.203.1270 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa.

Dz.U.2008.203.1268 | ustawa z dnia 10 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U.2008.203.1267 | ustawa z dnia 10 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Dz.U.2008.202.1266 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Dz.U.2008.202.1265 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie.

Dz.U.2008.202.1258 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.

Dz.U.2008.202.1257 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Dz.U.2008.202.1254 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Dz.U.2008.202.1252 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Dz.U.2008.202.1249 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Stawka płatności do pomidorów za 2008 r.

Dz.U.2008.201.1246 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności cukrowej za 2008 r.

Dz.U.2008.201.1245 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Stawka pomocy krajowej do owoców za 2008 r.

Dz.U.2008.201.1244 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Stawki płatności uzupełniających za 2008 r.

Dz.U.2008.201.1243 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Stawka jednolitej płatności obszarowej za 2008 r.

Dz.U.2008.201.1242 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb przyznawania pomocy publicznej na realizację projektów celowych.

Dz.U.2008.201.1241 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dz.U.2008.201.1239 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.2008.201.1238 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2008.201.1237 | ustawa z dnia 3 października 2008 r. | Akt utracił moc

Sposób rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji oraz zakres i tryb składania sprawozdań.

Dz.U.2008.199.1231 | rozporządzenie z dnia 24 października 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą.

Dz.U.2008.199.1229 | rozporządzenie z dnia 21 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zasadnicze wymagania dla maszyn.

Dz.U.2008.199.1228 | rozporządzenie z dnia 21 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

Dz.U.2008.198.1226 | rozporządzenie z dnia 27 października 2008 r. | Akt jednorazowy