Law Journal

Upoważnienie do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych.

Dz.U.2007.216.1612 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2008 r.

Dz.U.2007.212.1559 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2008 r.

Dz.U.2007.214.1570 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Połączenie Instytutu Energetyki, Instytutu Techniki Cieplnej oraz Instytutu Techniki Grzewczej i Sanitarnej.

Dz.U.2007.212.1565 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 18/06.

Dz.U.2007.211.1549 | wyrok z dnia 7 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2007.212.1557 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych.

Dz.U.2007.212.1567 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN.

Dz.U.2007.210.1535 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 8/05.

Dz.U.2007.211.1548 | wyrok z dnia 6 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dz.U.2007.210.1528 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne.

Dz.U.2007.210.1529 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Systemy teleinformatyczne stosowane w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Dz.U.2007.216.1609 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Systemy teleinformatyczne stosowane w publicznych służbach zatrudnienia.

Dz.U.2007.212.1566 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Wykaz leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokość odpłatności za leki uzupełniające.

Dz.U.2007.222.1651 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Wzory kart wpisu i wzory kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposób ich wypełniania.

Dz.U.2007.219.1630 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2007.212.1551 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2007.211.1545 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2007.212.1552 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Stawki płatności uzupełniających za 2007 r.

Dz.U.2007.204.1479 | rozporządzenie z dnia 31 października 2007 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych.

Dz.U.2007.210.1522 | rozporządzenie z dnia 31 października 2007 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2007.204.1471 | rozporządzenie z dnia 31 października 2007 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2007.204.1470 | rozporządzenie z dnia 31 października 2007 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2007.204.1469 | rozporządzenie z dnia 31 października 2007 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.

Dz.U.2007.204.1468 | rozporządzenie z dnia 31 października 2007 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacnianie obronności na czas pokoju.

Dz.U.2015.100 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 października 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Określenie liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2007.212.1550 | rozporządzenie z dnia 30 października 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego.

Dz.U.2007.220.1632 | rozporządzenie z dnia 30 października 2007 r. | Akt utracił moc

Środki dotyczące przywozu ptaków domowych towarzyszących podróżnym w związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków.

Dz.U.2007.208.1508 | rozporządzenie z dnia 30 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 28/06.

Dz.U.2007.209.1519 | wyrok z dnia 30 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 36/06.

Dz.U.2007.209.1520 | wyrok z dnia 30 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów.

Dz.U.2007.210.1539 | rozporządzenie z dnia 30 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

Dz.U.2007.210.1533 | rozporządzenie z dnia 30 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Wykaz uzbrojenia.

Dz.U.2007.208.1505 | rozporządzenie z dnia 29 października 2007 r. | Akt utracił moc

Likwidacja ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji "CENRIT".

Dz.U.2007.201.1452 | rozporządzenie z dnia 26 października 2007 r. | Akt utracił moc

Rodzaje odpadów, które mogą być składowane nieselektywnie na składowiskach podziemnych.

Dz.U.2007.209.1514 | rozporządzenie z dnia 26 października 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa klasyfikacja wydatków strukturalnych.

Dz.U.2007.209.1511 | rozporządzenie z dnia 26 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru.

Dz.U.2007.210.1530 | rozporządzenie z dnia 26 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Konwencja o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych. Lanzarote.2007.10.25.

Dz.U.2015.608 | umowa międzynarodowa z dnia 25 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.U.2007.202.1463 | rozporządzenie z dnia 24 października 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 7/06.

Dz.U.2007.204.1482 | wyrok z dnia 24 października 2007 r. | Akt jednorazowy