Law Journal

Pełnomocnik Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych.

Dz.U.2007.224.1660 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 18/05.

Dz.U.2007.225.1672 | wyrok z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 39/06.

Dz.U.2007.225.1673 | wyrok z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową.

Dz.U.2007.225.1664 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie niektórych pełnomocników Rządu.

Dz.U.2007.227.1677 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory burmistrza Brzeska w województwie małopolskim.

Dz.U.2007.221.1638 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Libiąża w województwie małopolskim.

Dz.U.2007.221.1639 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 24/06.

Dz.U.2007.225.1671 | wyrok z dnia 26 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o doradztwie podatkowym.

Dz.U.2007.226.1674 | ustawa z dnia 24 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych.

Dz.U.2007.219.1629 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory burmistrza Kożuchowa w województwie lubuskim.

Dz.U.2007.218.1621 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Żółkiewka w województwie lubelskim.

Dz.U.2007.218.1622 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 57/05.

Dz.U.2007.225.1670 | wyrok z dnia 20 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyłączenie niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

Dz.U.2007.230.1691 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Edukacji Narodowej.

Dz.U.2007.216.1591 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Finansów.

Dz.U.2007.216.1592 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki.

Dz.U.2007.216.1593 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury.

Dz.U.2007.216.1594 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.U.2007.216.1595 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.U.2007.216.1596 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Obrony Narodowej.

Dz.U.2007.216.1597 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.U.2007.216.1598 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.U.2007.216.1599 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Rozwoju Regionalnego.

Dz.U.2007.216.1600 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Skarbu Państwa.

Dz.U.2007.216.1601 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Sportu i Turystyki.

Dz.U.2007.216.1602 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Sprawiedliwości.

Dz.U.2007.216.1603 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2007.216.1604 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.U.2007.216.1605 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Środowiska.

Dz.U.2007.216.1606 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Zdrowia.

Dz.U.2007.216.1607 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Derdziuka.

Dz.U.2007.216.1590 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Dz.U.2007.230.1695 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Turnusy rehabilitacyjne.

Dz.U.2007.230.1694 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Uzyskiwanie informacji o kandydacie na stanowisko aplikanta referendarskiego lub referendarza sądowego.

Dz.U.2007.220.1636 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Uzyskiwanie informacji o kandydacie na stanowisko asystenta sędziego.

Dz.U.2007.220.1637 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Uzyskiwanie i sporządzanie informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Dz.U.2007.225.1668 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Uzyskiwanie i sporządzanie informacji o kandydacie na stanowisko asesora sądowego.

Dz.U.2007.225.1669 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

Dz.U.2007.221.1648 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Dokonanie przeniesień planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia.

Dz.U.2007.214.1576 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Orzekanie o inwalidztwie funkcjonariuszy oraz emerytów i rencistów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.U.2007.214.1574 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Proces odzysku R10.

Dz.U.2007.228.1685 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Kalinowo w województwie warmińsko-mazurskim.

Dz.U.2007.214.1575 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

Dz.U.2007.214.1573 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Wykaz cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Dz.U.2007.222.1654 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 16/05.

Dz.U.2007.221.1650 | wyrok z dnia 14 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2007.215.1587 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Dz.U.2007.214.1580 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Graniczna kontrola fitosanitarna drewna opakowaniowego przeprowadzana w sposób wyrywkowy.

Dz.U.2007.219.1628 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Karta charakterystyki.

Dz.U.2007.215.1588 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane.

Dz.U.2007.221.1646 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb działania Krajowej Rady Sądownictwa oraz postępowania przed Radą.

Dz.U.2007.219.1623 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 42/06.

Dz.U.2007.221.1649 | wyrok z dnia 13 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zakres i sposób prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Dz.U.2007.221.1645 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Połączenie Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej oraz Przemysłowego Instytutu Motoryzacji.

Dz.U.2007.219.1625 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Kalisza Pomorskiego w województwie zachodniopomorskim.

Dz.U.2007.210.1526 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Łagów w województwie lubuskim.

Dz.U.2007.210.1527 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Rodzaje szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców.

Dz.U.2007.219.1626 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2007.212.1560 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Wykaz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Dz.U.2007.214.1571 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.2007.225.1667 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.

Dz.U.2007.212.1562 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dz.U.2007.212.1564 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.

Dz.U.2007.212.1568 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy