Law Journal

Wykaz leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokość odpłatności za leki uzupełniające.

Dz.U.2009.35.275 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Warunki dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej.

Dz.U.2009.35.274 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Dz.U.2009.34.272 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Dz.U.2009.34.266 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2009 r.

Dz.U.2009.33.263 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Dz.U.2009.33.261 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej i zasad funkcjonowania Rady do Spraw Polaków na Wschodzie.

Dz.U.2009.33.258 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców.

Dz.U.2009.33.257 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Dz.U.2009.33.256 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Dz.U.2009.32.250 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Zwrot kaucji.

Dz.U.2009.32.249 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Wzór informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach i dostawach wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych.

Dz.U.2009.32.247 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Informacja o wielkości sprzedaży papierosów oznaczonych maksymalną ceną detaliczną.

Dz.U.2009.32.244 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Ewidencja energii elektrycznej.

Dz.U.2009.32.243 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego.

Dz.U.2009.32.241 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym.

Dz.U.2009.32.240 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Wzory treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe.

Dz.U.2009.32.239 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Zabezpieczenia akcyzowe.

Dz.U.2009.32.237 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Dz.U.2009.32.236 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Wzór deklaracji uproszczonej.

Dz.U.2009.32.235 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Ewidencja nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2009.32.234 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Warunki dotyczące miejsca odbioru wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2009.32.233 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

System teleinformatyczny przemieszczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju.

Dz.U.2009.32.230 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Dokumentacja i procedury związane z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2009.32.229 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Zwolnienia od podatku akcyzowego.

Dz.U.2009.32.228 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Wzory dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego.

Dz.U.2009.32.226 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.

Dz.U.2009.32.225 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Metody ustalania parametrów służących do określenia podstawy opodatkowania piwa.

Dz.U.2009.32.224 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 2009 r. | Akt obowiązujący

Zwrot akcyzy od wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2009.32.223 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Wzór dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju.

Dz.U.2009.32.222 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Zwolnienia wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

Dz.U.2009.32.219 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Znakowanie i barwienie wyrobów energetycznych.

Dz.U.2009.32.218 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe.

Dz.U.2009.31.217 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Praktyka zawodowa w aptece.

Dz.U.2009.31.215 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2009 r. | Akt obowiązujący

Wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych.

Dz.U.2009.31.214 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych.

Dz.U.2009.31.211 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Kryteria, jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej.

Dz.U.2009.31.210 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych.

Dz.U.2009.31.209 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 10/07.

Dz.U.2009.30.205 | wyrok z dnia 17 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego.

Dz.U.2009.30.195 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni.

Dz.U.2009.30.194 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2009.30.193 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2009 r. | Akt obowiązujący

Wykaz zawodów sportowych osób głuchych odbywających się przed 2001 r.

Dz.U.2009.29.187 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Wykaz zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r.

Dz.U.2009.29.186 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych.

Dz.U.2009.29.185 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Wojskowi rzecznicy dyscyplinarni.

Dz.U.2009.29.184 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki ustalania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych.

Dz.U.2009.28.181 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych.

Dz.U.2009.28.180 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach.

Dz.U.2009.28.179 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Warunki i tryb przyznawania pomocy publicznej na realizację projektów rozwojowych.

Dz.U.2009.28.178 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o udzielenie upoważnienia do pełnienia funkcji uznanej organizacji ochrony (RSO).

Dz.U.2009.28.177 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2009 r. | Akt obowiązujący

Wzór dokumentu identyfikacyjnego oficera ochrony obiektu portowego (PFSO).

Dz.U.2009.28.176 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2009 r. | Akt obowiązujący

Sposób prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych.

Dz.U.2009.28.175 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2009 r.

Dz.U.2009.28.174 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Arabia Saud.-Polska. Umowa o współpracy w zwalczaniu przestępczości. Warszawa.2007.06.25.

Dz.U.2009.28.172 | umowa międzynarodowa z dnia 25 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.2009.28.171 | ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne.

Dz.U.2009.27.170 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy