Law Journal

Wzór rejestru instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego, oraz sposób jego udostępniania.

Dz.U.2008.27.160 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2008.23.144 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Wysokość i sposób uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze.

Dz.U.2008.29.174 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2008.27.153 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe.

Dz.U.2008.16.99 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego.

Dz.U.2008.29.173 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służby wojskowej.

Dz.U.2008.23.138 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Dz.U.2008.17.106 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dz.U.2013.925 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2008 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Konkurs na stanowiska dyrektora albo kierownika finansowego sądu.

Dz.U.2008.20.121 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2008.20.123 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2008 r. | Akt obowiązujący

Specjalność przygotowująca do zawodu pracownika socjalnego realizowana w szkołach wyższych.

Dz.U.2008.27.158 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2008 r. | Akt obowiązujący

Uiszczanie wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dz.U.2008.17.105 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Dz.U.2008.16.100 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2008.12.77 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia.

Dz.U.2008.21.128 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy "Uniwersytet Medyczny w Białymstoku".

Dz.U.2008.39.224 | ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie Akademii Medycznej w Warszawie nazwy "Warszawski Uniwersytet Medyczny".

Dz.U.2008.39.226 | ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie nowej nazwy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Dz.U.2008.39.227 | ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Dz.U.2008.39.228 | ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Przenoszenie praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich.

Dz.U.2008.47.274 | ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej.

Dz.U.2008.21.131 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 2008.

Dz.U.2008.19.117 | ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Algorytm ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie.

Dz.U.2008.18.114 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych.

Dz.U.2008.18.116 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta.

Dz.U.2008.21.124 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków.

Dz.U.2008.11.68 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory burmistrza Żmigrodu w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2008.11.62 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Bałtów w województwie świętokrzyskim.

Dz.U.2008.9.56 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Filipów w województwie podlaskim.

Dz.U.2008.8.43 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze.

Dz.U.2014.400 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego.

Dz.U.2008.14.91 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej.

Dz.U.2008.17.109 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Sposób prowadzenia dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

Dz.U.2008.17.107 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie asystentów prokuratorów.

Dz.U.2008.14.88 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2008.17.111 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia.

Dz.U.2008.14.90 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory burmistrza Bełżyc w województwie lubelskim.

Dz.U.2008.7.35 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Góry w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2008.7.36 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Żarowa w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2008.7.37 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Wzór zaświadczenia wystawianego przez lekarza sądowego oraz wzór rejestru wystawionych zaświadczeń.

Dz.U.2008.14.86 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2008 r. | Akt obowiązujący

Sposób i warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2008 r.

Dz.U.2008.5.30 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych.

Dz.U.2008.11.69 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o dokumentach paszportowych.

Dz.U.2008.32.192 | ustawa z dnia 11 stycznia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dz.U.2008.17.101 | ustawa z dnia 11 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc