Law Journal

Warunki wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.

Dz.U.2008.60.374 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).

Dz.U.2008.53.316 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie minimalnych norm.

Dz.U.2008.44.266 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.

Dz.U.2008.53.317 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o drogach publicznych.

Dz.U.2008.54.326 | ustawa z dnia 12 marca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Dz.U.2008.58.351 | ustawa z dnia 12 marca 2008 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej.

Dz.U.2008.51.297 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Drużbice w województwie łódzkim.

Dz.U.2008.42.256 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 58/06.

Dz.U.2008.48.289 | wyrok z dnia 11 marca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2008.52.308 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2008 r. | Akt jednorazowy

USA-Polska. Umowa w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Waszyngton.2008.03.10.

Dz.U.2009.26.158 | umowa międzynarodowa z dnia 10 marca 2008 r. | Akt obowiązujący

Minimalna stawka akcyzy na papierosy.

Dz.U.2008.48.283 | rozporządzenie z dnia 7 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Wymagania, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.

Dz.U.2008.48.284 | rozporządzenie z dnia 7 marca 2008 r. | Akt obowiązujący

Strefy, w których dokonuje się oceny jakości powietrza.

Dz.U.2008.52.310 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Organizacja wewnętrzna i zasady funkcjonowania Rady do Spraw Polaków na Wschodzie.

Dz.U.2008.41.245 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Regionalne instytucje finansujące.

Dz.U.2008.43.259 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Warunki organizacyjne wykonywania obsługi Rady do Spraw Polaków na Wschodzie.

Dz.U.2008.41.246 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Dz.U.2008.41.244 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie enzootycznej białaczki bydła.

Dz.U.2008.47.278 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2008 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru wniosku o przyznanie Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka.

Dz.U.2008.48.282 | rozporządzenie z dnia 4 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Służba wojskowa żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych.

Dz.U.2008.53.312 | rozporządzenie z dnia 4 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Tryb postępowania przy likwidacji kancelarii komorniczych.

Dz.U.2008.43.261 | rozporządzenie z dnia 4 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Wymiary i okresy ochronne organizmów morskich oraz szczegółowe warunki wykonywania rybołówstwa morskiego.

Dz.U.2008.43.260 | rozporządzenie z dnia 4 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 3/07.

Dz.U.2008.41.251 | wyrok z dnia 4 marca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa.

Dz.U.2008.53.313 | rozporządzenie z dnia 4 marca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2008.41.242 | rozporządzenie z dnia 4 marca 2008 r. | Akt jednorazowy

Poziomy niektórych substancji w powietrzu.

Dz.U.2008.47.281 | rozporządzenie z dnia 3 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o lekarzu sądowym.

Dz.U.2008.51.293 | ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. | Akt jednorazowy

Plan numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych.

Dz.U.2008.52.307 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2008.41.248 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 43/07.

Dz.U.2008.40.239 | wyrok z dnia 28 lutego 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2008.41.249 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2008 r. | Akt jednorazowy

Podział środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dz.U.2008.34.199 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Uposażenie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2018.313 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku.

Dz.U.2008.39.233 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb zwalczania choroby pęcherzykowej świń.

Dz.U.2008.40.237 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt obowiązujący

Uznanie za pomnik historii "Zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri, Gostyń-Głogówko".

Dz.U.2008.52.306 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 89/06.

Dz.U.2008.39.234 | wyrok z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Korespondencyjnej Szkole Lepszego Życia z siedzibą w Bielsku-Białej.

Dz.U.2008.39.232 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokość wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Dz.U.2008.31.190 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych.

Dz.U.2008.33.197 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2008 r. | Akt jednorazowy

Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2008.31.191 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Zapobieganie wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych.

Dz.U.2015.1227 t.j. | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 30/07.

Dz.U.2008.37.214 | wyrok z dnia 20 lutego 2008 r. | Akt jednorazowy

Egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłata egzaminacyjna.

Dz.U.2008.37.207 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Pytania i zadania problemowe na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka.

Dz.U.2008.37.206 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2008.34.198 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 2008 r. | Akt utracił moc