Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich.

Dz.U.2009.76.647 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2009.76.646 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2009.76.645 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Dz.U.2009.76.642 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Dz.U.2009.75.639 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Kontrola seryjna wstępna produktów leczniczych weterynaryjnych immunologicznych.

Dz.U.2009.74.636 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych.

Dz.U.2009.74.635 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Dz.U.2009.74.634 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Warunki i sposób przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej.

Dz.U.2009.74.633 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb powierzania mienia funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.U.2009.74.632 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2009 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń.

Dz.U.2009.74.631 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na rok 2009.

Dz.U.2009.73.630 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wzór sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu.

Dz.U.2009.72.627 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dz.U.2009.72.626 | rozporządzenie z dnia 5 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Maksymalna wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2009/2010.

Dz.U.2009.72.624 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej.

Dz.U.2009.72.622 | rozporządzenie z dnia 12 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dz.U.2009.72.620 | ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 64/07.

Dz.U.2009.71.618 | wyrok z dnia 5 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 2/08.

Dz.U.2009.71.617 | wyrok z dnia 30 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Regulamin pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

Dz.U.2009.71.616 | rozporządzenie z dnia 4 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej.

Dz.U.2009.71.615 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie konkursowym na aplikację ogólną.

Dz.U.2009.71.614 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2009.71.611 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe.

Dz.U.2009.71.609 | ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe.

Dz.U.2009.70.602 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Kredytu Technologicznego.

Dz.U.2009.70.601 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ogólne zezwolenia dewizowe.

Dz.U.2009.69.597 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.2009.69.596 | ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych.

Dz.U.2009.69.594 | ustawa z dnia 19 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.2009.69.593 | ustawa z dnia 19 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.2009.69.592 | ustawa z dnia 19 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o nasiennictwie.

Dz.U.2009.69.591 | ustawa z dnia 6 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o pomocy społecznej.

Dz.U.2009.69.590 | ustawa z dnia 5 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Narodowym Banku Polskim oraz ustawa - Prawo dewizowe.

Dz.U.2009.69.589 | ustawa z dnia 5 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2009.69.588 | ustawa z dnia 5 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo energetyczne.

Dz.U.2009.69.586 | ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 22/07.

Dz.U.2009.68.585 | wyrok z dnia 28 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 27/07.

Dz.U.2009.68.584 | wyrok z dnia 28 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Wzór wniosku o wpis do rejestru oraz wzór wniosku o zmianę wpisu do rejestru.

Dz.U.2009.68.582 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zmiana nazwy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa.

Dz.U.2009.68.581 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Upoważnienie Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji.

Dz.U.2009.68.579 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.

Dz.U.2009.68.576 | ustawa z dnia 23 kwietnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Dz.U.2009.68.575 | ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o działach administracji rządowej oraz ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2009.68.574 | ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o referendum ogólnokrajowym.

Dz.U.2009.68.573 | ustawa z dnia 19 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 65/07.

Dz.U.2009.67.572 | wyrok z dnia 23 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 28/08.

Dz.U.2009.67.571 | wyrok z dnia 15 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej.

Dz.U.2009.67.567 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2009.66.563 | obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Nadanie Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy "Gdański Uniwersytet Medyczny".

Dz.U.2009.66.556 | ustawa z dnia 19 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 6/08.

Dz.U.2009.65.554 | wyrok z dnia 21 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 50/07.

Dz.U.2009.65.553 | wyrok z dnia 21 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 55/08.

Dz.U.2009.65.552 | wyrok z dnia 20 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców.

Dz.U.2009.65.551 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.U.2009.65.550 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Mianowanie na stopnie wojskowe.

Dz.U.2009.65.548 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Tarnowiec w województwie podkarpackim.

Dz.U.2009.65.547 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc