Law Journal

Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu. Luksemburg.2008.04.29.

Dz.U.2013.1309 | umowa międzynarodowa z dnia 29 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 38/06.

Dz.U.2008.84.516 | wyrok z dnia 29 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 11/07.

Dz.U.2008.84.517 | wyrok z dnia 29 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych.

Dz.U.2008.82.499 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Dz.U.2008.97.628 | ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe wymagania dotyczące rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska.

Dz.U.2008.82.500 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Uczestnictwo pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek.

Dz.U.2019.2384 t.j. | ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2008.73.442 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks spółek handlowych.

Dz.U.2008.86.524 | ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U.2008.97.623 | ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo lotnicze.

Dz.U.2008.97.625 | ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Dz.U.2008.107.678 | ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Maksymalna wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2008/2009.

Dz.U.2008.80.476 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wysokość pomocy do plantacji trwałych w 2008 r.

Dz.U.2008.76.455 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.

Dz.U.2008.78.466 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Powoływanie do zawodowej służby wojskowej.

Dz.U.2008.80.477 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadzór nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych.

Dz.U.2008.84.511 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania.

Dz.U.2008.75.450 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Rośliny objęte pomocą do plantacji trwałych oraz zryczałtowane koszty związane z założeniem tych plantacji.

Dz.U.2008.73.439 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008.

Dz.U.2008.84.508 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zwrot pomocy do plantacji trwałych.

Dz.U.2008.73.441 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Warunki uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej.

Dz.U.2008.80.481 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2007.

Dz.U.2008.84.509 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zmiana obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Dz.U.2008.78.467 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2008.80.483 | obwieszczenie z dnia 18 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Wzór kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzór oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego.

Dz.U.2008.78.469 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Dz.U.2008.72.420 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej "Centrum Opatrzności Bożej - Wotum Narodu - Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury".

Dz.U.2021.109 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

Dz.U.2008.77.457 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Karty i tabliczki tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2008.79.473 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2008 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób stosowania nawozów oraz prowadzenie szkoleń z zakresu ich stosowania.

Dz.U.2019.1826 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 40/07.

Dz.U.2008.72.427 | wyrok z dnia 16 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe.

Dz.U.2008.77.459 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 26/06.

Dz.U.2008.66.410 | wyrok z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 9/06.

Dz.U.2008.66.409 | wyrok z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Wzór rejestru zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów oraz sposób jego udostępniania.

Dz.U.2008.77.463 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie integrowanej produkcji.

Dz.U.2008.77.461 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt jednorazowy