Law Journal

Konkursy na stanowisko Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dz.U.2008.95.603 | rozporządzenie z dnia 23 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Należności przysługujące prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa.

Dz.U.2013.1106 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 maja 2008 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2008.96.617 | rozporządzenie z dnia 23 maja 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju.

Dz.U.2008.98.636 | rozporządzenie z dnia 23 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Sposób obliczania wysokości sumy gwarancyjnej.

Dz.U.2008.96.618 | rozporządzenie z dnia 21 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Dz.U.2008.92.580 | rozporządzenie z dnia 21 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Opiniowanie żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2008.94.601 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Rejestry prowadzone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2008.91.564 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 18/07.

Dz.U.2008.96.619 | wyrok z dnia 20 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 9/07.

Dz.U.2008.93.597 | wyrok z dnia 20 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

Dz.U.2008.97.629 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2008.96.610 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2008.96.611 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Dokonywanie dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Dz.U.2008.93.589 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Warunki, sposób i tryb przenoszenia muzealiów.

Dz.U.2008.91.569 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych.

Dz.U.2008.93.588 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2008.89.541 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Moc obowiązująca Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

Dz.U.2008.161.999 | oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Peru-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie obronności. Lima.2008.05.14.

Dz.U.2010.70.453 | umowa międzynarodowa z dnia 14 maja 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej "Domowi Formacyjnemu Świętego Wojciecha w Mikoszewie".

Dz.U.2008.91.573 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2008 r. | Akt indywidualny

Przedterminowe wybory wójta Gminy Bliżyn w województwie świętokrzyskim.

Dz.U.2008.83.506 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Krzywcza w województwie podkarpackim.

Dz.U.2008.83.507 | rozporządzenie z dnia 13 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 50/07.

Dz.U.2008.90.562 | wyrok z dnia 13 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 91/06.

Dz.U.2008.90.561 | wyrok z dnia 13 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Litwa-Polska. Umowa w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych. Warszawa.2008.05.12.

Dz.U.2009.117.980 | umowa międzynarodowa z dnia 12 maja 2008 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 43/05.

Dz.U.2008.90.560 | wyrok z dnia 12 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2019.1505 t.j. | ustawa z dnia 9 maja 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nowa Zelandia-Polska. Umowa w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme). Warszawa.2008.05.09.

Dz.U.2010.70.449 | umowa międzynarodowa z dnia 9 maja 2008 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2009.

Dz.U.2008.87.537 | rozporządzenie z dnia 9 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny.

Dz.U.2008.90.550 | rozporządzenie z dnia 9 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Zasady podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych.

Dz.U.2008.89.544 | rozporządzenie z dnia 9 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks karny.

Dz.U.2008.122.782 | ustawa z dnia 9 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.2008.96.609 | ustawa z dnia 9 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii.

Dz.U.2008.93.593 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus.

Dz.U.2008.93.594 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Należności przysługujące sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa.

Dz.U.2018.1303 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 maja 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Program "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców".

Dz.U.2008.84.510 | rozporządzenie z dnia 7 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2008.90.549 | rozporządzenie z dnia 7 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Dz.U.2008.81.486 | rozporządzenie z dnia 7 maja 2008 r. | Akt jednorazowy

Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2008.81.484 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz.U.2008.90.557 | rozporządzenie z dnia 6 maja 2008 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 18/05.

Dz.U.2008.82.503 | wyrok z dnia 6 maja 2008 r. | Akt jednorazowy