Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Dz.U.2009.119.996 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Utworzenie formacji obrony cywilnej.

Dz.U.2009.118.994 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przetarg oraz konkurs na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych.

Dz.U.2009.118.990 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 64/07.

Dz.U.2009.117.988 | wyrok z dnia 15 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Dz.U.2009.117.987 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Sposób rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji oraz zakres i tryb składania sprawozdań.

Dz.U.2009.117.986 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym.

Dz.U.2009.117.985 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

Dz.U.2009.117.984 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Litwa-Polska. Umowa w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych. Warszawa.2008.05.12.

Dz.U.2009.117.980 | umowa międzynarodowa z dnia 12 maja 2008 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 36/08.

Dz.U.2009.116.979 | wyrok z dnia 16 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Dz.U.2009.116.976 | ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 46/08.

Dz.U.2009.115.974 | wyrok z dnia 13 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu.

Dz.U.2009.115.973 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dz.U.2009.115.967 | ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o radiofonii i telewizji.

Dz.U.2009.115.965 | ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks karny wykonawczy.

Dz.U.2009.115.963 | ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2009.115.961 | ustawa z dnia 21 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Dz.U.2009.115.960 | ustawa z dnia 21 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Policji.

Dz.U.2009.115.959 | ustawa z dnia 21 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks pracy.

Dz.U.2009.115.958 | ustawa z dnia 7 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 31/08.

Dz.U.2009.114.957 | wyrok z dnia 9 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 48/05.

Dz.U.2009.114.956 | wyrok z dnia 9 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych.

Dz.U.2009.114.954 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

Dz.U.2009.114.950 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta Gminy Michałowice w województwie mazowieckim.

Dz.U.2009.114.949 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Miasta Białogard w województwie zachodniopomorskim.

Dz.U.2009.114.948 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent 2010 r.

Dz.U.2009.114.947 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2009.114.946 | ustawa z dnia 7 maja 2009 r. | Akt jednorazowy

Minimalna zawartość alkoholu w wytłokach i osadzie drożdżowym.

Dz.U.2009.113.943 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie licencjonowania personelu lotniczego.

Dz.U.2009.113.942 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2009.113.940 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

Dz.U.2009.113.939 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2009.113.937 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 13/08.

Dz.U.2009.112.936 | wyrok z dnia 7 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 49/06.

Dz.U.2009.112.935 | wyrok z dnia 7 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie formacji obrony cywilnej.

Dz.U.2009.112.921 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2009.112.919 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej.

Dz.U.2009.110.916 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2004.97.970 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie trybu przyjmowania kaucji oraz określenie form zabezpieczenia majątkowego.

Dz.U.2004.58.560 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Limity przyjęć na studia medyczne.

Dz.U.2009.109.914 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych.

Dz.U.2009.109.913 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 1/07.

Dz.U.2009.108.911 | wyrok z dnia 2 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 45/08.

Dz.U.2009.108.910 | wyrok z dnia 30 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 14/07.

Dz.U.2009.108.909 | wyrok z dnia 30 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

Dz.U.2009.108.907 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego.

Dz.U.2009.108.906 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy