Law Journal

Przedterminowe wybory burmistrza Biecza w województwie małopolskim.

Dz.U.2008.126.812 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".

Dz.U.2008.139.882 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Przewóz lotniczy materiałów wymagających szczególnego traktowania.

Dz.U.2008.126.814 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Dz.U.2008.125.809 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz przejść granicznych, którymi realizowane jest międzynarodowe przemieszczanie odpadów.

Dz.U.2008.123.800 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 2008 r. | Akt obowiązujący

Dodatkowe informacje umieszczane na oznakowaniu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych.

Dz.U.2008.138.869 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Odpady wydobywcze.

Dz.U.2020.2018 t.j. | ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt obowiązujący

Organizacja i tryb działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Dz.U.2008.128.821 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 33/06.

Dz.U.2008.131.837 | wyrok z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 15/08.

Dz.U.2008.131.838 | wyrok z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o lasach.

Dz.U.2008.163.1011 | ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2008.141.888 | ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o transporcie kolejowym.

Dz.U.2008.144.902 | ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o rachunkowości.

Dz.U.2008.144.900 | ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii. Bruksela.2008.07.09.

Dz.U.2009.198.1526 | umowa międzynarodowa z dnia 9 lipca 2008 r. | Akt obowiązujący

Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji. Bruksela.2008.07.09.

Dz.U.2009.198.1528 | umowa międzynarodowa z dnia 9 lipca 2008 r. | Akt obowiązujący

Wykaz leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokość odpłatności za leki uzupełniające.

Dz.U.2008.125.806 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granicy portu morskiego w Świnoujściu od strony lądu.

Dz.U.2008.131.831 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 46/07.

Dz.U.2008.123.803 | wyrok z dnia 8 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 36/07.

Dz.U.2008.123.804 | wyrok z dnia 8 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej.

Dz.U.2008.131.833 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012.

Dz.U.2008.127.818 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory burmistrza Lubomierza w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2008.118.749 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Piwnicznej-Zdroju w województwie małopolskim.

Dz.U.2008.118.750 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 38/07.

Dz.U.2008.123.802 | wyrok z dnia 3 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Dz.U.2008.124.805 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej.

Dz.U.2008.120.775 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

Dz.U.2008.128.824 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Limity przyjęć na studia medyczne.

Dz.U.2008.117.744 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 23/07.

Dz.U.2008.120.778 | wyrok z dnia 1 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 40/07.

Dz.U.2008.120.779 | wyrok z dnia 1 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Maroko-Polska. Umowa o przekazywaniu osób skazanych. Rabat.2008.06.30.

Dz.U.2013.59 | umowa międzynarodowa z dnia 30 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta Gminy Brody w województwie świętokrzyskim.

Dz.U.2008.116.737 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków.

Dz.U.2008.118.759 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Wymagania weterynaryjne, jakie powinien spełniać drób przeznaczony do odtworzenia zasobów ptactwa łownego w handlu.

Dz.U.2008.131.835 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2008.147.934 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Kasy rejestrujące.

Dz.U.2008.113.720 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Określenie przedsiębiorstwa górniczego wypłacającego zaległe wynagrodzenia.

Dz.U.2008.118.754 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2008.128.820 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 51/07.

Dz.U.2008.122.797 | wyrok z dnia 27 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 52/07.

Dz.U.2008.122.798 | wyrok z dnia 27 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dz.U.2008.134.850 | ustawa z dnia 27 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Czas służby żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2019.1044 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 20/07.

Dz.U.2008.122.796 | wyrok z dnia 26 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2008.118.755 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2008.118.756 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o paszach.

Dz.U.2008.144.899 | ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo budowlane.

Dz.U.2008.145.914 | ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

Dz.U.2016.1816 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Środki dopuszczone do skażania alkoholu etylowego.

Dz.U.2013.201 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: Umowa w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. Wrocław.2008.06.25. Bruksela.2008.11.27.

Dz.U.2011.172.1022 | umowa międzynarodowa z dnia 25 czerwca 2008 r. | Akt jednorazowy

Rodzaje odpadów, których przywóz w celu unieszkodliwiania jest zabroniony.

Dz.U.2008.119.769 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2008 r. | Akt utracił moc