Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej.

Dz.U.2008.157.984 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Przeniesienie części poborowych do rezerwy.

Dz.U.2008.169.1045 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych.

Dz.U.2018.952 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych.

Dz.U.2008.178.1098 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Maksymalna stawka płatności związanej dla producentów surowca tytoniowego za 2008 r.

Dz.U.2008.147.933 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej".

Dz.U.2008.153.957 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich.

Dz.U.2008.156.968 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Program "PATENT PLUS - wsparcie patentowania wynalazków".

Dz.U.2008.156.971 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wysokość funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2017.1177 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).

Dz.U.2008.153.953 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Zbąszynka w województwie lubuskim.

Dz.U.2008.146.928 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Aleksandrów w województwie łódzkim.

Dz.U.2008.146.929 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Regulamin wykonywania i odbywania kar i środków dyscyplinarnych.

Dz.U.2008.156.973 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wzór uprzedniej zgody przewozowej.

Dz.U.2008.179.1105 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wzór zgody przewozowej.

Dz.U.2008.179.1106 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

Dz.U.2008.149.944 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych.

Dz.U.2008.157.985 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2008.163.1025 | obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat.

Dz.U.2008.157.988 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Porozumienie w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej. Haga.2008.08.05.

Dz.U.2010.4.23 | umowa międzynarodowa z dnia 5 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników.

Dz.U.2008.147.931 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wzór zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wzór zezwolenia na import produktów leczniczych.

Dz.U.2008.151.949 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2009.190.1479 | obwieszczenie z dnia 4 sierpnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana", z siedzibą w Szczucinie.

Dz.U.2008.151.946 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Strzeżony ośrodek dla cudzoziemców w Lesznowoli.

Dz.U.2008.145.922 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Określenie szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych.

Dz.U.2008.156.970 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2008 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory burmistrza Młynar w województwie warmińsko-mazurskim.

Dz.U.2008.135.854 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Sposób rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji oraz zakres i tryb składania sprawozdań.

Dz.U.2008.145.921 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granic niektórych gmin i miast oraz nadanie miejscowościom statusu miasta.

Dz.U.2008.137.860 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2008.140.885 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dz.U.2008.149.943 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2008.140.886 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2008.140.887 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Dz.U.2008.144.908 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty wyprowadzane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej.

Dz.U.2008.144.910 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o ochronie przeciwpożarowej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2008.163.1015 | ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo spółdzielcze.

Dz.U.2008.163.1014 | ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2008.160.997 | obwieszczenie z dnia 24 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Kryteria i sposób oceny stanu wód podziemnych.

Dz.U.2008.143.896 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie asystentów prokuratorów.

Dz.U.2008.141.890 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie asystentów sędziów.

Dz.U.2008.141.891 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks cywilny oraz ustawa - Prawo o notariacie.

Dz.U.2008.163.1012 | ustawa z dnia 23 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.

Dz.U.2008.180.1108 | ustawa z dnia 23 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 24/07.

Dz.U.2008.138.874 | wyrok z dnia 22 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 41/07.

Dz.U.2008.138.875 | wyrok z dnia 22 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2008.140.884 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy