Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów.

Dz.U.2008.171.1061 | rozporządzenie z dnia 17 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2008.180.1115 | rozporządzenie z dnia 16 września 2008 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 76/06.

Dz.U.2008.170.1053 | wyrok z dnia 16 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 5/08.

Dz.U.2008.170.1054 | wyrok z dnia 16 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Dz.U.2008.173.1078 | rozporządzenie z dnia 16 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Dz.U.2008.171.1064 | rozporządzenie z dnia 15 września 2008 r. | Akt obowiązujący

Komitet Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenie zakresu jego działania.

Dz.U.2014.1173 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 września 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sposób monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji.

Dz.U.2008.183.1142 | rozporządzenie z dnia 12 września 2008 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki stosowania paszy konwencjonalnej dla zwierząt roślinożernych w rolnictwie ekologicznym.

Dz.U.2008.171.1063 | rozporządzenie z dnia 12 września 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dz.U.2008.173.1077 | rozporządzenie z dnia 12 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2008.170.1052 | obwieszczenie z dnia 8 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Komercjalizacja państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska".

Dz.U.2020.2064 t.j. | ustawa z dnia 5 września 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Utworzenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Dz.U.2019.882 t.j. | ustawa z dnia 5 września 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej.

Dz.U.2008.166.1035 | rozporządzenie z dnia 5 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o samorządzie gminnym oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2008.180.1111 | ustawa z dnia 5 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.

Dz.U.2008.192.1182 | ustawa z dnia 5 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz zmiana innych ustaw.

Dz.U.2008.180.1113 | ustawa z dnia 5 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty.

Dz.U.2008.163.1017 | rozporządzenie z dnia 4 września 2008 r. | Akt obowiązujący

Ochrona żeglugi i portów morskich.

Dz.U.2019.692 t.j. | ustawa z dnia 4 września 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Rozpuszczalniki ekstrakcyjne, które mogą być stosowane w produkcji żywności.

Dz.U.2020.1011 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 września 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Stosowanie oraz oznakowanie aromatów.

Dz.U.2008.177.1092 | rozporządzenie z dnia 4 września 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej.

Dz.U.2008.169.1048 | rozporządzenie z dnia 4 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o dokumentach paszportowych oraz ustawa o opłacie skarbowej.

Dz.U.2010.8.51 | ustawa z dnia 4 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.2008.192.1180 | ustawa z dnia 4 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o izbach morskich.

Dz.U.2008.192.1178 | ustawa z dnia 4 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.2008.192.1181 | ustawa z dnia 4 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o żegludze śródlądowej.

Dz.U.2008.171.1057 | ustawa z dnia 4 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo bankowe.

Dz.U.2008.192.1179 | ustawa z dnia 4 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo zamówień publicznych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2008.171.1058 | ustawa z dnia 4 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej.

Dz.U.2008.171.1056 | ustawa z dnia 4 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2009.165.1316 | ustawa z dnia 4 września 2008 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie konkursów na stanowisko asystenta sędziego.

Dz.U.2008.167.1037 | rozporządzenie z dnia 3 września 2008 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 35/06.

Dz.U.2008.163.1026 | wyrok z dnia 2 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Centrum Formacyjno-Szkoleniowemu "Księżówka" z siedzibą w Zakopanem.

Dz.U.2008.167.1039 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2008 r. | Akt indywidualny

Odznaki "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu".

Dz.U.2017.63 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Stawki opłat za przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej.

Dz.U.2008.169.1046 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Szczególne zasady rachunkowości banków.

Dz.U.2008.161.1002 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Dorohusk w województwie lubelskim.

Dz.U.2008.157.983 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Aplikacja legislacyjna.

Dz.U.2008.157.982 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw.

Dz.U.2008.157.981 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie archiwizowania akt spraw komorniczych.

Dz.U.2008.162.1007 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatkowego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

Dz.U.2008.162.1006 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Przekazywanie informacji o programach zdrowotnych oraz wzór dokumentu zawierającego te informacje.

Dz.U.2008.163.1024 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Właściwość miejscowa kierowników biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2008.163.1021 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Krajowemu Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.

Dz.U.2008.168.1042 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Dz.U.2008.162.1005 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Sposób klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

Dz.U.2008.162.1008 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Współczynnik zabezpieczający przed wypłatą płatności związanej w nadmiernej wysokości.

Dz.U.2008.154.961 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane za 2008 r.

Dz.U.2008.157.979 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2008 r. | Akt utracił moc