Law Journal

Sposób prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzór tej dokumentacji.

Dz.U.2020.1512 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 października 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni.

Dz.U.2008.191.1177 | rozporządzenie z dnia 17 października 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2008.195.1209 | rozporządzenie z dnia 17 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.U.2008.220.1419 | ustawa z dnia 17 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o służbie medycyny pracy.

Dz.U.2008.220.1416 | ustawa z dnia 17 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2008.220.1417 | ustawa z dnia 17 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2008.220.1418 | ustawa z dnia 17 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o świadczeniach rodzinnych.

Dz.U.2008.223.1456 | ustawa z dnia 17 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2008.220.1415 | ustawa z dnia 17 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo zamówień publicznych.

Dz.U.2008.220.1420 | ustawa z dnia 17 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana imienia i nazwiska.

Dz.U.2020.707 t.j. | ustawa z dnia 17 października 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dz.U.2008.188.1154 | rozporządzenie z dnia 16 października 2008 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Zgierz w województwie łódzkim.

Dz.U.2008.185.1146 | rozporządzenie z dnia 16 października 2008 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Dz.U.2008.193.1193 | rozporządzenie z dnia 16 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Dz.U.2008.188.1153 | rozporządzenie z dnia 16 października 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań.

Dz.U.2008.188.1156 | rozporządzenie z dnia 16 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzorcowego planu kont dla banków.

Dz.U.2008.195.1202 | rozporządzenie z dnia 15 października 2008 r. | Akt utracił moc

Sposób przeprowadzania kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną.

Dz.U.2008.189.1157 | rozporządzenie z dnia 15 października 2008 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 32/06.

Dz.U.2008.190.1172 | wyrok z dnia 15 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń.

Dz.U.2008.190.1162 | rozporządzenie z dnia 15 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dz.U.2008.220.1413 | ustawa z dnia 15 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.2008.220.1411 | ustawa z dnia 15 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dz.U.2008.220.1412 | ustawa z dnia 15 października 2008 r. | Akt utracił moc

Dokumentacja bezpieczeństwa tunelu.

Dz.U.2008.193.1192 | rozporządzenie z dnia 14 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Opłaty za korzystanie ze środowiska.

Dz.U.2008.196.1217 | rozporządzenie z dnia 14 października 2008 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury.

Dz.U.2008.190.1167 | rozporządzenie z dnia 14 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Upoważnienie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji.

Dz.U.2008.192.1185 | rozporządzenie z dnia 14 października 2008 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 6/07.

Dz.U.2008.190.1171 | wyrok z dnia 14 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe.

Dz.U.2008.190.1165 | rozporządzenie z dnia 14 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Budowy Dróg Krajowych i Autostrad.

Dz.U.2008.193.1190 | rozporządzenie z dnia 14 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 16/07.

Dz.U.2008.190.1170 | wyrok z dnia 13 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych.

Dz.U.2008.190.1161 | rozporządzenie z dnia 13 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice.

Dz.U.2008.193.1191 | rozporządzenie z dnia 13 października 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa.

Dz.U.2008.203.1268 | ustawa z dnia 10 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U.2008.203.1267 | ustawa z dnia 10 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o rachunkowości.

Dz.U.2008.214.1343 | ustawa z dnia 10 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych.

Dz.U.2008.187.1151 | rozporządzenie z dnia 9 października 2008 r. | Akt utracił moc

Wymagania, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek.

Dz.U.2015.967 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Udzielanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Dz.U.2017.1829 t.j. | rozporządzenie z dnia 8 października 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie konkursów na stanowisko Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dz.U.2008.182.1128 | rozporządzenie z dnia 8 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo budowlane.

Dz.U.2008.206.1287 | ustawa z dnia 8 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy tryb sprzedaży wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2008.193.1189 | rozporządzenie z dnia 7 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Test umiejętności przeprowadzany w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

Dz.U.2008.182.1125 | rozporządzenie z dnia 7 października 2008 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.U.2008.193.1188 | rozporządzenie z dnia 7 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 30/07.

Dz.U.2008.182.1133 | wyrok z dnia 7 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2008.182.1132 | rozporządzenie z dnia 7 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

Dz.U.2008.182.1123 | rozporządzenie z dnia 6 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Dz.U.2008.197.1222 | ustawa z dnia 3 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie formacji obrony cywilnej.

Dz.U.2008.183.1139 | rozporządzenie z dnia 3 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej.

Dz.U.2008.182.1131 | rozporządzenie z dnia 3 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Dz.U.2008.196.1214 | ustawa z dnia 3 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2008.195.1198 | ustawa z dnia 3 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej.

Dz.U.2008.195.1201 | ustawa z dnia 3 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o kulturze fizycznej.

Dz.U.2008.195.1200 | ustawa z dnia 3 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie granicy państwowej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2008.195.1199 | ustawa z dnia 3 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2008.201.1237 | ustawa z dnia 3 października 2008 r. | Akt utracił moc