Law Journal

Warunki organizacyjne i finansowe wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców.

Dz.U.2015.1243 t.j. | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wykaz chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Więziennej.

Dz.U.2008.223.1473 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 37/07.

Dz.U.2008.219.1408 | wyrok z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 48/07.

Dz.U.2008.219.1409 | wyrok z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom nieposiadającym licencji zawodnika.

Dz.U.2008.221.1445 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 54/07.

Dz.U.2008.218.1400 | wyrok z dnia 1 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunki ich stosowania.

Dz.U.2008.212.1338 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Uznanie za pomnik historii "Poznań - historyczny zespół miasta".

Dz.U.2008.219.1401 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Wykaz towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 3%.

Dz.U.2008.211.1334 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7%.

Dz.U.2008.211.1329 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2008.212.1336 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie jednostki organizacyjnej, w której funkcjonuje biuro wymiany informacji o podatku VAT.

Dz.U.2008.211.1330 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Wzory deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług.

Dz.U.2008.211.1333 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej.

Dz.U.2008.219.1404 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009.

Dz.U.2008.221.1436 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką.

Dz.U.2008.218.1396 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Wniosek o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach.

Dz.U.2008.216.1379 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie i ryczałt członków Rady do Spraw Uchodźców.

Dz.U.2013.1097 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia grup uposażenia.

Dz.U.2008.213.1340 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2008.213.1341 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych.

Dz.U.2008.216.1373 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2008.210.1323 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Staż adaptacyjny i test umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do sprawowania funkcji syndyka.

Dz.U.2008.219.1405 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2008.217.1386 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Określenie limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2009 r. na rzecz obrony.

Dz.U.2008.218.1392 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dz.U.2013.990 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Struktura polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowe warunki i sposób korzystania z tej przestrzeni.

Dz.U.2014.351 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 listopada 2008 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 5/08.

Dz.U.2008.216.1380 | wyrok z dnia 25 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2009 r.

Dz.U.2008.210.1326 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 66/07.

Dz.U.2008.214.1354 | wyrok z dnia 24 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych.

Dz.U.2008.221.1443 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Emerytury kapitałowe.

Dz.U.2018.926 t.j. | ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Pracownicy samorządowi.

Dz.U.2019.1282 t.j. | ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Reklama produktów leczniczych.

Dz.U.2008.210.1327 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2008 r. | Akt obowiązujący

Służba cywilna.

Dz.U.2020.265 t.j. | ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. | Akt obowiązujący

Wspieranie termomodernizacji i remontów oraz centralna ewidencja emisyjności budynków.

Dz.U.2021.554 t.j. | ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania.

Dz.U.2015.440 t.j. | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Kodeks pracy.

Dz.U.2008.223.1460 | ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.U.2009.1.2 | ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

Dz.U.2008.223.1465 | ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości.

Dz.U.2008.223.1466 | ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.2008.223.1461 | ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.2008.223.1462 | ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Karta Nauczyciela.

Dz.U.2009.1.1 | ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt.

Dz.U.2008.220.1433 | ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2008.223.1464 | ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2008.215.1364 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego.

Dz.U.2008.216.1378 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2009 r.

Dz.U.2008.213.1339 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Dz.U.2008.208.1309 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Zakres i sposób przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

Dz.U.2008.216.1377 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów.

Dz.U.2008.216.1376 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 47/07.

Dz.U.2008.208.1314 | wyrok z dnia 18 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

Dz.U.2008.215.1359 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Stawki opłat eksploatacyjnych.

Dz.U.2008.215.1357 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 33/07.

Dz.U.2008.207.1307 | wyrok z dnia 17 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 62/06.

Dz.U.2008.207.1306 | wyrok z dnia 17 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy