Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach.

Dz.U.2009.28.179 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca.

Dz.U.2009.27.168 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie szczegółowego zakresu działania Ministra-Członka Rady Ministrów Michała Boniego.

Dz.U.2009.23.130 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemca.

Dz.U.2009.16.84 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2009 r.

Dz.U.2009.15.83 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2009.30.193 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2009 r. | Akt obowiązujący

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2009.21.110 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych.

Dz.U.2009.24.147 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Agencja zatrudnienia.

Dz.U.2009.17.91 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

MAEO-Polska. Statut Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA). Bonn.2009.01.26.

Dz.U.2010.203.1345 | umowa międzynarodowa z dnia 26 stycznia 2009 r. | Akt obowiązujący

Stypendia sportowe dla członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej.

Dz.U.2009.17.95 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Wzór dokumentu identyfikacyjnego oficera ochrony obiektu portowego (PFSO).

Dz.U.2009.28.176 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2009 r. | Akt obowiązujący

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.U.2020.1366 t.j. | ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. | Akt obowiązujący

Wojewoda i administracja rządowa w województwie.

Dz.U.2019.1464 t.j. | ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów.

Dz.U.2009.42.339 | ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.2009.42.338 | ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Radzie Ministrów oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2009.42.337 | ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dz.U.2009.38.299 | ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

Dz.U.2009.38.298 | ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2009.42.336 | ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Realizacja niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2009.22.121 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Staż adaptacyjny i test umiejętności przeprowadzane w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego.

Dz.U.2016.12 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wymagania jakościowe dla biopaliw ciekłych.

Dz.U.2009.18.98 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2009.23.143 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.

Dz.U.2009.22.128 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 40/07.

Dz.U.2009.11.66 | wyrok z dnia 20 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy.

Dz.U.2009.19.102 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Dz.U.2009.25.153 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zwalnianie żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływanie poborowych do odbycia tej służby w 2009 r.

Dz.U.2009.11.62 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 45/07.

Dz.U.2009.9.57 | wyrok z dnia 15 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Metody analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu.

Dz.U.2009.17.94 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2009 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy tryb przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dz.U.2013.1142 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2009 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską.

Dz.U.2009.11.60 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Koncesja na roboty budowlane lub usługi.

Dz.U.2015.113 t.j. | ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Dz.U.2014.241 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Ulanowa w województwie podkarpackim.

Dz.U.2009.3.14 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

Dz.U.2019.1218 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustawa budżetowa na rok 2009.

Dz.U.2009.10.58 | ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części.

Dz.U.2009.11.63 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2009.26.156 | ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Dz.U.2009.39.306 | ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Dz.U.2009.42.335 | ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2009.20.106 | ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2009.14.75 | ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy