Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2020.696 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Pomoc finansowa udzielana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2020.703 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dz.U.2020.667 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2020.671 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni służb państwowych.

Dz.U.2020.654 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Określenie dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2020.656 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Określenie dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2020.659 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dz.U.2020.658 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Dz.U.2020.660 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzorów zeznania podatkowego oraz oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym.

Dz.U.2020.709 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru formularza do przekazywania danych do Centralnego Rejestru Lotów o statusie HEAD.

Dz.U.2020.663 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zakazy w ruchu lotniczym.

Dz.U.2020.644 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory do Rady Gminy Niechanowo w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2020.630 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19.

Dz.U.2020.625 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Mianowanie na stopnie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej.

Dz.U.2020.633 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Określenie innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.

Dz.U.2020.622 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Dz.U.2020.718 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

Dz.U.2020.675 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Rodzaje, zakres i wzory dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania.

Dz.U.2020.666 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dz.U.2020.612 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi.

Dz.U.2020.626 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Szczególne rozwiązania wspierające realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19.

Dz.U.2021.986 t.j. | ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2020.623 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

Dz.U.2020.585 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.

Dz.U.2020.597 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie środków skażających alkohol etylowy.

Dz.U.2020.592 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy sposób etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli.

Dz.U.2020.620 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Dz.U.2020.578 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych.

Dz.U.2020.563 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2020.582 | obwieszczenie z dnia 31 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2020.572 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dz.U.2020.566 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Dz.U.2020.565 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego.

Dz.U.2020.573 | rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Dz.U.2020.569 | ustawa z dnia 31 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Szkolenia dla pracowników centrum usług społecznych.

Dz.U.2020.664 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej.

Dz.U.2020.646 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta.

Dz.U.2020.554 | rozporządzenie z dnia 30 marca 2020 r. | Akt jednorazowy