Law Journal

Przedterminowe wybory burmistrza Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2009.42.342 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2009.51.404 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Dz.U.2009.55.450 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2009.51.405 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2009.50.397 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie do stosowania wymagań ICAO w zakresie skrótów i kodów stosowanych w ruchu lotniczym.

Dz.U.2009.53.438 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

Dz.U.2009.47.385 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Harmonogram realizacji uprawnień do premii gwarancyjnej w związku z remontem lokalu mieszkalnego.

Dz.U.2009.43.345 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta Gminy Świdwin w województwie zachodniopomorskim.

Dz.U.2009.41.331 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.2009.56.461 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2009.43.352 | rozporządzenie z dnia 11 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Określenie stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej.

Dz.U.2009.40.324 | rozporządzenie z dnia 10 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Przedsięwzięcie "IniTech".

Dz.U.2009.52.424 | rozporządzenie z dnia 10 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego.

Dz.U.2009.45.371 | rozporządzenie z dnia 10 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2009.91.750 | obwieszczenie z dnia 10 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 80/08.

Dz.U.2009.44.362 | wyrok z dnia 10 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie minimalnych norm.

Dz.U.2009.40.327 | rozporządzenie z dnia 10 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zarządzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dz.U.2009.37.287 | postanowienie z dnia 9 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o nasiennictwie.

Dz.U.2009.69.591 | ustawa z dnia 6 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych.

Dz.U.2009.43.353 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Narodowym Banku Polskim oraz ustawa - Prawo dewizowe.

Dz.U.2009.69.589 | ustawa z dnia 5 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o pomocy społecznej.

Dz.U.2009.69.590 | ustawa z dnia 5 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2009.69.588 | ustawa z dnia 5 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej.

Dz.U.2009.57.466 | ustawa z dnia 5 marca 2009 r. | Akt obowiązujący

Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Dz.U.2009.36.281 | rozporządzenie z dnia 4 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2009.42.343 | rozporządzenie z dnia 4 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego.

Dz.U.2009.40.330 | rozporządzenie z dnia 4 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Dz.U.2009.44.359 | rozporządzenie z dnia 4 marca 2009 r. | Akt jednorazowy

Przekazywanie na rachunek bankowy agencji płatniczej środków na realizację wspólnej polityki rolnej.

Dz.U.2009.40.325 | rozporządzenie z dnia 3 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Wzór ogłoszenia o koncesji na usługi zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Dz.U.2009.39.311 | rozporządzenie z dnia 3 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych.

Dz.U.2009.44.354 | rozporządzenie z dnia 3 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb dokonywania zamiany nieruchomości.

Dz.U.2020.353 t.j. | rozporządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzór karty prywatyzacji.

Dz.U.2009.44.361 | rozporządzenie z dnia 2 marca 2009 r. | Akt utracił moc

Warunki dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej.

Dz.U.2009.35.274 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Wykaz cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Dz.U.2009.35.278 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Dz.U.2009.38.303 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Plony reprezentatywne roślin energetycznych w 2009 r.

Dz.U.2009.36.283 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2009 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Dz.U.2014.1584 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej i zasad funkcjonowania Rady do Spraw Polaków na Wschodzie.

Dz.U.2009.33.258 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Dz.U.2009.33.256 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców.

Dz.U.2009.33.257 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2009 r. | Akt jednorazowy